Jubileusz 30 – lecia Grupy MARAT

Dokładnie 10 kwietnia 1991 roku Firma Handlowo Usługowa Marat Przemysław Małecki została wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Działalność w niecałe 10 lat na tyle znacząco rozwinęła się, by w roku 2000 Właściciel podjął decyzję o wydzieleniu z niej firmy zajmującej się typowo łożyskami. W ten sposób powstała spółka MARAT z ograniczoną odpowiedzialnością, a FHU MARAT zmienił nazwę na WAMAR. Od początku zarejestrowania firmy minęło 30 lat. W początkowym okresie prowadzonej działalności firma zatrudniała ok 30 osób. Na chwilę obecną MARAT zatrudnia ponad 220 osób, posiada 3 oddziały stacjonarne: w Koninie, Ożarowie i Płocku oraz niestacjonarne handlowe, gdzie w różnych regionach Polski reprezentują firmę Specjaliści o wysokich kwalifikacjach. Obecny asortyment spółki MARAT to bardzo szeroki zakres produktów, podyktowany wymaganiami rynku i potrzebami klientów.

Z okazji Jubileuszu życzymy wszystkim klientom, dostawcom, pracownikom i przyjaciołom kolejnych lat w rozkwicie, samych sukcesów na polu zarówno prywatnym jak i zawodowym.

Zapraszamy do krótkiej galerii z ostatnich 30 lat Grupy MARAT.