Optymalizacja gospodarki materiałowej

Korzystając z naszej wiedzy oraz  wieloletniego doświadczenia pomagamy naszym klientom zoptymalizować potrzebne stany magazynowe oraz łańcuch dostaw produktów potrzebnych do produkcji, serwisu oraz utrzymania ruchu.

Wypracowane przez lata z naszymi klientami różne modele współpracy, zawsze są dostosowane do specyfiki organizacji naszego klienta. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem stanów magazynowych oraz zarządzaniem dostaw.

U przeważającej części naszych klientów, korzystających z naszych usług w tym zakresie  funkcjonują tzw. magazynu konsygnacyjne. Magazyn konsygnacyjny to magazyn utrzymywany przez nas na terenie zakładu naszego klienta. Ścisła współpraca oraz bieżąca analiza ruchów na magazynie konsygnacyjnym pozwala na:

  • stały dostęp do potrzebnych części
  • brak ryzyka opóźnienia dostaw z przyczyn losowych
  • brak ryzyka postojów linii produkcyjnych
  • optymalizację stanów magazynowych
  • znaczne obniżenie kosztów utrzymywania stanów magazynowych