Jakie skutki może mieć nieosiowa współpraca wałów?

Nieosiowa współpraca elementów wirujących powoduje szybsze zużywanie się łożysk wałów, gniazd łożyskowych w korpusach czy oprawach, sprzęgieł. Wyeksploatowanie się, zużywanie się gniazd łożyskowych ma znaczący wpływ zjawisko rozosiowywania się wałów maszyn.

Błędy osiowania mogą mieć również duży wpływ na generowanie się wyższych temperatur pracy w węzłach maszyn. Zwiększona temperatura pracy nie korzystnie wpływa także na zastosowane środki smarne. Przekroczenie wartości granicznych powoduje uszkodzenia środka smarnego lub utratę własności smarujących. W konsekwencji może prowadzić to do przerwania procesu smarowania i awarii maszyny. Przekroczenie zaplanowanych wartości poprawnego osiowania w każdym przypadku będzie skutkowało zwiększeniem zużytej energii. Obniżanie zużycia energii jest celem każdego działu utrzymania ruchu maszyn. Poprawne osiowanie jest jednym z warunków optymalnej pracy i zmniejszania energochłonności maszyny.

Mail. biuro@grupamarat.pl

Wpis merytorycznie przygotował Jacek Godziek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *