Jakie zadania spełniają oleje przekładniowe?

Podstawową funkcją, jaką pełnią oleje przekładniowe jest smarowanie, czyli ograniczanie tarcia pomiędzy elementami współpracującymi. W budowie maszyn spotykamy wiele rozwiązań, gdzie tarcie występuje pomiędzy elementami współpracującymi. Powierzchnie boczne zębów w kołach zębatych, elementy toczne, pierścienie (zewnętrzne i wewnętrzne) łożysk tocznych oraz powierzchnie uszczelniające są typowymi przykładami współpracy powierzchni. Szczególnie w tych miejscach niezbędny jest środek smarujący.

Proces smarowania jest bardzo rozbudowany. Co więcej, naukowcy i producenci stale poddają go analizie i dzięki temu podlega ciągłej optymalizacji. My, jako użytkownicy maszyn i urządzeń, możemy obserwować następujące wynik tej optymalizacji:

  • obniżanie ilości energii, która jest pobierana w czasie pracy maszyn,
  • stałe redukowanie kosztów eksploatacji,
  • wydłużanie czasu pracy pomiędzy wymianami środków smarujących,
  • możliwość obserwacji stanu zużycia stosowanego środka, co pozwala na dokonywanie wymian w optymalnych momentach (a nie sztywno narzuconych),
  • możliwość pełnego recyklingu zużytego oleju.

Środki smarujące w przekładniach pracują w ich wnętrzu. Rozprowadzenie oleju odbywa się za pośrednictwem układu smarującego. Stosowane są różne rozwiązania smarownicze: grawitacyjne lub wymuszone (przy użyciu pomp, układu przewodów, zaworów, sterowania, czyli kompletnego układu smarowania).
Przygotował: Jacek Godziek