Nowe wymagania dla sprawności dla silników asynchronicznych wprowadzanych na rynek – rozporządzenie Komisji Europejskiej UE 2019/1781

Silniki elektryczne to najczęściej stosowane źródła napędu maszyn produkcyjnych. Produkcja silników elektrycznych wymaga stosowania wielu surowców, których zasoby w środowisku naturalnym znacząco się zmniejszają. W trakcie procesów produkcji silników emitowane są duże ilości związków szkodliwych dla środowiska.

Zmniejszające się światowe zasoby surowców energetycznych uruchomiły działania, które mają na celu podniesienie sprawności silników z jednoczesnym obniżeniem ich zapotrzebowania na energię elektryczną.

W zakładach produkcyjnych 50% do 70% energii elektrycznej zużywana jest przez silniki elektryczne będące podstawowym źródłem napędów maszyn i linii produkcyjnych. 

Instytucje międzynarodowe stale pracują nad poprawą energooszczędności silników elektrycznych oraz harmonogramem terminowym wprowadzania tych wymagań na rynek. Najnowsze wymagania zawarte są w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej 2019/1781 oraz normach związanych, a dotyczą minimalnych sprawności silników elektrycznych i przemienników częstotliwości wprowadzanych na rynek UE.

Jedną z podstawowych jednostek określających planowane oszczędności w silnikach elektrycznych jest sprawność. Jest ona powiązana z klasą sprawności.

Przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej wprowadziły podział silników wykorzystując klasyfikację IE zgodnie z normą EN 60034-30-1:2014.

Rozróżnia się klasy sprawności od IE1 do IE4:

IE1 – sprawność standard

IE2 – sprawność wysoka

IE3 – sprawność premium – lipiec 2021r.

IE4 – sprawność super premium – lipiec 2023r.

Za każdym z tych oznaczeń kryją się szczegółowe parametry techniczne zapisane w rozporządzeniu i normach związanych.

Zgodnie z przyjętym w w/w rozporządzeniu harmonogramem wdrożenia nowych wymogów w obszarze sprawności silników elektrycznych o określonych parametrach, od lipca 2021r. będą obowiązywały nowe przepisy. Nowo wprowadzane silniki elektryczne muszą cechować się klasą sprawności minimum IE3.

Szczegółowe wymogi silników elektrycznych objętych nowymi przepisami można znaleźć tutaj: https://info.nord.com/efficiency-regulations-motors

Marat jako dostawca kompleksowych rozwiązań dla przemysłu oferuje silniki elektryczne zgodne z nowymi wymaganiami, spełniające wymogi klasy sprawności min. IE3. W zakresie dostawy silników elektrycznych współpracujemy z Nord Drivesystems, który jest ich producentem.

Zapraszamy do kontaktów z naszymi doradcami technicznymi, którzy pomogą w wyjaśnieniu kwestii obowiązujących klas sprawności silników elektrycznych jak i dopasują optymalne rozwiązania NORD do Państwa potrzeb.

Zapytaj o energooszczędne silniki elektryczne  handel@grupamarat.pl