Łożyska toczne składają się z dwóch pierścieni oraz elementów tocznych pomiędzy nimi. Wewnętrzny pierścień montowany jest na wale, natomiast pierścień zewnętrzny umieszczany jest nieruchomo w oprawie lub innym elemencie nośnym.

Toczne elementy, umiejscowione w bieżniach, zapewniają obrót pierścieni względem siebie. Łożysko może posiadać również tzw. koszyk, który utrzymuje i oddziela od siebie elementy toczne, w celu uniknięcia ich wzajemnego tarcia, równomiernego rozmieszczenia na obwodzie łożyska oraz prowadzenia.

Kliknij Sprawdź naszą ofertę na łożyska

Łożyska Toczne

Łożyska toczne składają się z dwóch pierścieni oraz elementów tocznych pomiędzy nimi. Wewnętrzny pierścień montowany jest na wale, natomiast pierścień zewnętrzny umieszczany jest nieruchomo w oprawie lub innym elemencie nośnym. Toczne elementy, umiejscowione w bieżniach, zapewniają obrót pierścieni względem siebie. Łożysko może posiadać również tzw. koszyk, który utrzymuje i oddziela od siebie elementy toczne, w celu uniknięcia ich wzajemnego tarcia, równomiernego rozmieszczenia na obwodzie łożyska oraz prowadzenia.

Poniżej rodzaje łożysk tocznych z naszej oferty – kliknij aby zobaczyć więcej szczegółów.

Łożyska kulkowe zwykłe

Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe nadają się do szczególnie wielu przypadków zastosowań. Ich konstrukcja jest prosta, są nierozłączne, mogą pracować z dużymi, a nawet bardzo dużymi prędkościami, są trwałe i wytrzymałe w praktyce, a ponadto praktycznie nie wymagają obsługi. Głębokie bieżnie oraz wysoki stopień przylegania kulek do bieżni umożliwiają łożyskom kulkowym zwykłym przenoszenie, poza obciążeniami promieniowymi, także obciążeń osiowych w obydwu kierunkach, nawet przy dużych prędkościach obrotowych. Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe są najczęściej stosowanym rodzajem łożysk. Z tego powodu wytwarza się je w wielu wykonaniach i seriach wymiarowych:

 • łożyska w wykonaniu podstawowym, tj. obustronnie otwarte,
 • łożyska uszczelnione,
 • łożyska z rowkiem osadczym na pierścień sprężynujący, z pierścieniem lub bez.

Inne rodzaje łożysk kulkowych zwykłych przeznaczonych do specjalnych zastosowań to:

 • łożyska hybrydowe,
 • łożyska izolowane,
 • łożyska wysokotemperaturowe,
 • łożyska typu Solid Oil,
 • łożyska wyposażone w czujniki.

Łożyska kulkowe zwykłe o najbardziej popularnych wymiarach produkowane są również w wersjach uszczelnionych z blaszkami ochronnymi lub uszczelnieniami stykowymi z jednej lub z obydwu stron. Wersje obustronnie uszczelnione są fabrycznie nasmarowane na cały okres eksploatacji i nie wymagają obsługi. Łożyska te nie powinny być myte lub podgrzewane do temperatury powyżej 80 °C. Łożyska wypełnione standardowym smarem nie mają specjalnego oznaczenia. Stopień wypełnienia wolnej przestrzeni łożyska smarem wynosi od 25 do 35 %. Na specjalne zamówienie produkowane są łożyska z innym stopniem wypełnienia smarem, a także łożyska wypełnione specjalnymi smarami.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe mają bardzo ograniczoną zdolność kompensacji niewspółosiowości. Dopuszczalna niewspółosiowość kątowa pierścienia wewnętrznego w stosunku do pierścienia zewnętrznego, która nie wywołuje jeszcze w łożysku dodatkowych szkodliwych naprężeń, w najczęściej spotykanych warunkach eksploatacji wynosi od 2 do 10 minut kątowych. Wszelkie błędy niewspółosiowości powodują wzrost szumu w łożyskach podczas pracy i spadek trwałości eksploatacyjnej.

Łożyska kulkowe zwykłe dwurzędowe
Pod względem konstrukcyjnym łożyska kulkowe zwykłe dwurzędowe SKF są podobne do łożysk kulkowych jednorzędowych. Mają głębokie bieżnie bez kanałków do wkładania kulek i charakteryzują się dużym stopniem przylegania kulek do bieżni. Mogą one przenosić oprócz obciążeń promieniowych, również obciążenia osiowe w obu kierunkach. Łożyska kulkowe zwykłe dwurzędowe szczególnie nadają się do łożyskowań, w których nośność łożyska jednorzędowego jest zbyt mała. Przy tej samej średnicy otworu i średnicy zewnętrznej, łożyska dwurzędowe są nieznacznie szersze od jednorzędowych, ale ich nośność jest znacznie większa niż łożysk jednorzędowych serii 62 i 63.

Łożyska kulkowe skośne

Łożyska kulkowe skośne
Łożyska kulkowe skośne mają wzajemnie przesunięte w kierunku osiowym bieżnie na pierścieniu wewnętrznym i zewnętrznym. Łożyska te nadają się więc do łożyskowań, które muszą przenosić jednocześnie działające obciążenia promieniowe i osiowe. Zdolność przenoszenia obciążeń osiowych przez łożyska kulkowe skośne zwiększa się wraz ze wzrostem kąta działania łożyska. Jest on zdefiniowany jako kąt zawarty między linią działania obciążenia na kulkę (linia ta przechodzi przez punkty styku kulki z bieżniami), a płaszczyzną prostopadłą do osi obrotu łożyska. Pod tym właśnie kątem obciążenie jest przenoszone z jednej bieżni na drugą. Łożyska kulkowe skośne są produkowane w szerokim asortymencie wykonań i wielkości. Najczęściej spotykane w konstrukcji maszyn są:

 • łożyska kulkowe skośne jednorzędowe,
 • łożyska kulkowe skośne dwurzędowe,
 • łożyska kulkowe skośne jednorzędowe dwukierunkowe.

W szerokiej ofercie precyzyjnych łożysk kulkowych skośnych znajdują się łożyska w trzech różnych seriach wymiarowych oraz ich rozmaite warianty konstrukcyjne. Zakres produkcji obejmuje łożyska pojedyncze, łożyska do uniwersalnej zabudowy w zespołach oraz łożyska dopasowane w zespoły:

 • bez uszczelnień lub z uszczelnieniami o małym tarciu,
 • o trzech różnych kątach działania,
 • z kulkami stalowymi lub ceramicznymi,
 • w wykonaniu standardowym lub szybkoobrotowym.

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe
Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe mogą przenosić obciążenia osiowe tylko w jednym kierunku. Z tego względu łożyska skośne zwykle pracują parami.
Standardowy zakres produkcji łożysk kulkowych skośnych SKF obejmuje łożyska serii 72 B i 73 B. Istnieją dwa rodzaje wykonań o różnym przeznaczeniu:

 • łożyska w wykonaniu podstawowym (nie do uniwersalnej zabudowy) – mogą być stosowane tylko w węzłach łożyskowych z jednym łożyskiem,
 • łożyska do uniwersalnej zabudowy w zespołach.

Łożyska kulkowe skośne mają kąt działania 40°, dzięki czemu przenoszą znaczne obciążenia osiowe. Łożyska te są nierozłączne oraz mają jedno wyższe i drugie niższe obrzeże. Dzięki temu można zmieścić w łożysku wiele kulek, co pozwala uzyskać stosunkowo dużą zdolność przenoszenia obciążeń.
Łożyska do uniwersalnej zabudowy są już przy produkcji tak wzajemnie dopasowane, że przy zabudowie bezpośrednio obok siebie w dowolnym układzie zapewniają określony luz lub napięcie wstępne i/lub równomierny rozkład obciążenia, bez konieczności stosowania podkładek regulacyjnych lub podobnych elementów.

Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe
Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe SKF odpowiadają pod względem budowy dwóm łożyskom kulkowym jednorzędowym w układzie O, ale są od nich węższe. Łożyska dwurzędowe mogą przenosić zarówno obciążenia promieniowe, jak i obciążenia osiowe działające w obu kierunkach. Stanowią one sztywne łożyskowania, które mogą przenosić momenty wywrotne. Standardowy zakres produkcji łożysk kulkowych skośnych dwurzędowych obejmuje:

 • łożyska w wykonaniu podstawowym,
 • łożyska uszczelnione,
 • łożyska z dzielonym pierścieniem wewnętrznym.

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe dwukierunkowe
Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe dwukierunkowe nazywane też czteropunktowymi, to łożyska kulkowe skośne jednorzędowe, których bieżnie zostały zaprojektowane z myślą o przenoszeniu obciążeń osiowych w obu kierunkach. Łożyska te mogą też przenosić obciążenia promieniowe, o ile nie przekraczają one określonej wartości w stosunku do obciążenia osiowego. Łożyska czteropunktowe zajmują mniej miejsca w kierunku osiowym niż łożyska dwurzędowe.
Standardowy zakres produkcji łożysk kulkowych skośnych jednorzędowych dwukierunkowych obejmuje łożyska serii QJ 2 i QJ 3.
Są one dostępne jako:

 • łożyska w wykonaniu podstawowym,
 • łożyska z wycięciami ustalającymi.
Łożyska kulkowe wahliwe

Łożysko kulkowe wahliwe zostało wynalezione przez SKF. Ma ono dwa rzędy kulek i kulistą wklęsłą bieżnię pierścienia zewnętrznego, zapewniającą wahliwość. Dzięki temu łożysko jest niewrażliwe na niewspółosiowość kątową wału względem oprawy i szczególnie nadaje się do zastosowań, w których niewspółosiowość może się zwiększać na skutek ugięcia wału lub błędów montażowych. Ponadto, łożysko kulkowe wahliwe charakteryzuje się najmniejszymi oporami tarcia spośród wszystkich łożysk tocznych, co zapewnia niższą temperaturę roboczą nawet przy wysokich prędkościach. SKF produkuje łożyska kulkowe wahliwe w kilku rodzajach wykonania:

 • łożyska otwarte w wykonaniu podstawowym,
 • łożyska uszczelnione,
 • łożyska otwarte z szerokim pierścieniem wewnętrznym.

Łożyska kulkowe wahliwe w wykonaniu podstawowym są dostępne zarówno z otworem walcowym, jak i otworem stożkowym (zbieżność 1:12).
Łożyska kulkowe wahliwe SKF są dostępne także w wersji uszczelnionej, z uszczelnieniami stykowymi z obu stron łożyska – przyrostek w oznaczeniu – 2RS1. Wzmocnione blaszkami stalowymi, uszczelnienia są wykonane z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR), odpornego na działanie oleju i ścieranie. Zakres dopuszczalnej temperatury roboczej dla tych uszczelnień wynosi od –40 do +100 °C, a chwilowo nawet do +120 °C. Łożyska uszczelnione są standardowo wypełniane smarem z zagęszczaczem litowym. Łożyska uszczelnione są fabrycznie nasmarowane na cały okres eksploatacji i nie wymagają dozoru. Nie powinny być podgrzewane do temperatury wyższej niż 80 °C przed montażem. Nie wolno ich również myć.

Łożyska kulkowe wzdłużne

Łożyska kulkowe wzdłużne jednokierunkowe składają się z pierścienia wewnętrznego osadzanego na wale, pierścienia zewnętrznego osadzanego w oprawie oraz zestawu kulek z koszykiem, a w wariancie dwukierunkowym z jednego pierścienia wewnętrznego osadzanego na wale, dwóch pierścieni zewnętrznych oraz dwóch zespołów kulek z koszykami.
Łożyska te są rozłączne, dzięki czemu pierścienie i zestaw kulek z koszykiem mogą być montowane niezależnie, co znacznie ułatwia zabudowę. Mniejsze łożyska są dostępne z pierścieniem zewnętrznym z płaską lub kulistą powierzchnią osadzenia. Łożyska z pierścieniem zewnętrznym z kulistą powierzchnią osadzenia mogą współpracować z podkładką o wklęsłej powierzchni kulistej w celu kompensacji niewspółosiowości powierzchni oparcia w oprawie względem wału. SKF oferuje podkładki o powierzchni kulistej, ale muszą być one zamawiane dodatkowo.
Jak sama nazwa wskazuje, łożyska kulkowe wzdłużne jednokierunkowe mogą przenosić obciążenia osiowe tylko w jednym kierunku. Ustalają więc położenie osiowe wału tylko w jednym kierunku. Łożyska te nie mogą być narażone na żadne obciążenia promieniowe. Łożyska kulkowe wzdłużne dwukierunkowe mogą przenosić obciążenia osiowe w obu kierunkach, przez co ustalają położenie wału w obu kierunkach. Nie mogą jednak przenosić obciążeń promieniowych.

Łożyska walcowe

Łożyska walcowe są produkowane w wielu wykonaniach, seriach wymiarowych i wielkościach. Większość stanowią łożyska jednorzędowe z koszykiem. Łożyska jednorzędowe i dwurzędowe z pełną liczbą wałeczków (bez koszyka) uzupełniają standardową ofertę tych produktów dla typowych zastosowań przemysłowych. Łożyska z koszykami mogą przenosić duże obciążenia promieniowe przy wysokich prędkościach obrotowych. Łożyska z pełną liczbą wałeczków nadają się do przenoszenia bardzo dużych obciążeń przy umiarkowanych prędkościach. Kluczowym elementem łożysk walcowych są wałeczki. Ich kształt, popularnie zwany profilem logarytmicznym, zapewnia optymalny rozkład naprężeń w strefie kontaktu w łożysku. Zoptymalizowane wykończenie powierzchni sprzyja powstawaniu filmu smarowego i prawidłowemu toczeniu wałeczków. Wynikające stąd zalety w stosunku do zwykłych łożysk walcowych polegają na zwiększeniu niezawodności eksploatacyjnej i na zmniejszeniu wrażliwości na niewspółosiowość pierścieni. Poza standardową ofertą dostępne są również następujące łożyska walcowe:

 • stalowe lub hybrydowe łożyska precyzyjne walcowe jednorzędowe,
 • stalowe lub hybrydowe łożyska precyzyjne walcowe dwurzędowe,
 • łożyska walcowe i zespoły łożysk walcowych do maźnic kolejowych,
 • łożyska walcowe jednorzędowe do silników trakcyjnych dla kolejnictwa,
 • otwarte i uszczelnione łożyska walcowe wielorzędowe do -walcarek,
 • łożyska oporowe stosowane w instalacjach do walcowania na zimno,
 • zespoły walców podających do instalacji ciągłego odlewania,
 • łożyska walcowe INSOCOAT pokryte specjalną powłoką izolacyjną.

W łożyskach walcowych jednorzędowych wałeczki są zawsze prowadzone między stałymi obrzeżami jednego z pierścieni łożyska. Te tzw. „otwarte” obrzeża oraz specjalny kształt i wykończenie końców wałeczków zapewniają lepsze smarowanie i zmniejszają tarcie, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia temperatury roboczej. Pierścień ze stałymi obrzeżami i wieńcem wałeczków można oddzielić od drugiego pierścienia. Właściwość ta ułatwia montaż i demontaż, zwłaszcza w tych przypadkach, gdy warunki obciążeń wymagają ciasnego pasowania obu pierścieni. Łożyska walcowe jednorzędowe mogą przenosić duże obciążenia promieniowe przy wysokich prędkościach obrotowych. Są one produkowane w różnych wariantach wykonania, które różnią się od siebie głównie układem obrzeży. Najpopularniejsze warianty to:
Typ NU
Łożyska typu NU mają dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i pierścień wewnętrzny bez obrzeży. Łożyska te umożliwiają przemieszczanie osiowe wału względem oprawy w obu kierunkach.
Typ N
Łożyska typu N mają dwa stałe obrzeża na pierścieniu wewnętrznym i pierścień zewnętrzny bez obrzeży. Łożyska te także umożliwiają przemieszczanie osiowe wału względem oprawy w obu kierunkach.
Typ NJ
Łożyska typu NJ mają dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i jedno obrzeże na pierścieniu wewnętrznym. Łożyska te pozwalają ustalić położenie wału w jednym kierunku.
Typ NUP
Łożyska typu NUP mają dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i jedno obrzeże na pierścieniu wewnętrznym oraz dodatkowy pierścień boczny. Łożyska te mogą być stosowane do osiowego ustalenia położenia wału w obu kierunkach.

Łożyska walcowe wzdłużne

Łożyska walcowe wzdłużne nadają się do łożyskowań, które przenoszą bardzo duże obciążenia osiowe. Ponadto, są one stosunkowo nieczułe na obciążenia udarowe, charakteryzują się znaczną sztywnością i zajmują mało miejsca. Standardowo łożyska te są dostępne jako łożyska jednokierunkowe i mogą przenosić obciążenia osiowe tylko w jednym kierunku. Łożyska walcowe wzdłużne są konstrukcyjnie bardzo proste co do kształtu i zabudowy. Produkowane są w wersji jednorzędowej i dwurzędowej. Łożyska serii 811 i 812 są stosowane tam, gdzie nośność łożysk kulkowych wzdłużnych jest zbyt mała. Powierzchnia wałeczków jest nieco zmodyfikowana i zakrzywiona na końcach. Taki kształt linii styku pozwala uniknąć występowania bardzo szkodliwych naprężeń krawędziowych. Łożyska te są rozłączne, dzięki czemu poszczególne elementy mogą być montowane niezależnie.

Łożyska baryłkowe

Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy baryłek ze wspólną kulistą bieżnią na pierścieniu zewnętrznym oraz dwie bieżnie na pierścieniu wewnętrznym ustawione skośnie w stosunku do osi łożyska. Dzięki takiej konstrukcji niektóre cechy łożysk baryłkowych czynią je niezastąpionym w wielu poważnych i wymagających zastosowaniach. Łożyska baryłkowe są wahliwe i w związku z tym nie są wrażliwe na pewne niewspółosiowości wału względem oprawy lub na ugięcia wału. Łożyska baryłkowe SKF są wyrobami bardzo zaawansowanymi konstrukcyjnie i oprócz dużych obciążeń promieniowych mogą przenosić znaczne obciążenia osiowe w obu kierunkach.
Standardowa oferta łożysk baryłkowych SKF obejmuje:

 • łożyska otwarte,
 • łożyska uszczelnione,
 • łożyska do maszyn wibracyjnych.

Poza nielicznymi wyjątkami, łożyska baryłkowe SKF są produkowane zarówno z otworem walcowym, jak i stożkowym. W celu zapewnienia skutecznego smarowania, łożyska baryłkowe SKF są wyposażone w:

 • rowek smarowy i trzy otwory smarowe na powierzchni zewnętrznej pierścienia zewnętrznego, w oznaczeniu przyrostek W33 lub
 • trzy otwory smarowe w pierścieniu zewnętrznym, w oznaczeniu przyrostek W20

W przypadku wykonania E, rowek smarowy i trzy otwory smarowe są integralną częścią wykonania standardowego i z tego względu w oznaczeniu łożysk w wykonaniu E nie występuje przyrostek W33.
Łożyska uszczelnione
Niektóre łożyska baryłkowe SKF są produkowane także w wersji z uszczelnieniami stykowymi z obu stron łożyska. Uszczelnienia mają wzmocnienia z blachy stalowej i są wykonane z materiału odpornego na działanie oleju oraz na ścieranie. Materiałem tym może być:

 • kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR),
 • uwodorniony kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (HNBR),
 • kauczuk fluorowy (FKM).

Łożyska do maszyn wibracyjnych
W maszynach wibracyjnych takich jak np. przesiewacze wibracyjne, wałeczki i koszyki są narażone na znaczne przyspieszenia. Konstrukcja łożysk musi sprostać tym wymaganiom. Produkowane przez SKF łożyska baryłkowe do maszyn wibracyjnych mogą wytrzymać znacznie większe przyspieszenia niż ich odpowiedniki w wykonaniu standardowym. Dopuszczalna wartość przyspieszenia zależy od środka smarowego i od rodzaju występującego przyspieszenia – wirującego lub liniowego.

Łożyska baryłkowe wzdłużne

W łożyskach baryłkowych wzdłużnych obciążenie jest przenoszone z jednej bieżni na drugą pod kątem do osi łożyska. Łożyska te nadają się więc również do przenoszenia obciążeń promieniowych przy jednocześnie działających obciążeniach osiowych. Inną istotną cechą łożysk baryłkowych wzdłużnych jest ich wahliwość. Dzięki niej łożyska te nie są wrażliwe na ugięcia wału lub niewspółosiowości wału względem oprawy. Łożyska baryłkowe wzdłużne SKF mają dużą liczbę niesymetrycznych baryłek i charakteryzują się optymalnym przyleganiem baryłek do bieżni. Łożyska te mogą więc przenosić bardzo duże obciążenia osiowe przy stosunkowo wysokich prędkościach obrotowych.

Łożyska baryłkowe wzdłużne SKF są wytwarzane zależnie od wielkości i serii w dwóch wariantach wykonania. Łożyska z przyrostkiem E w oznaczeniu za numerem łożyska mają aż do wielkości 68 włącznie tłoczony koszyk stalowy typu klatkowego, który razem z baryłkami i pierścieniem wewnętrznym stanowi jeden nierozbieralny zespół (rys. 1). Wszystkie pozostałe łożyska mają masywny koszyk mosiężny lub stalowy, który jest prowadzony na tulei wciśniętej w otwór pierścienia wewnętrznego (rys. 2). Również i w tym przypadku pierścień wewnętrzny i koszyk z zestawem baryłek tworzą nierozbieralny zespół.

Łożyska toroidalne CARB

Łożysko toroidalne CARB jest całkowicie nowym rodzajem łożyska. To zwarte łożysko wałeczkowe wahliwe zostało opracowane przez SKF i wprowadzone na rynek w 1995 r. Dzięki swojej unikalnej konstrukcji łączy ono wahliwość łożyska baryłkowego z możliwością kompensacji przemieszczenia osiowego wewnątrz łożyska, typową dla łożysk walcowych. Ponadto, może być ono wykonane także w wersji o niewielkim przekroju poprzecznym, charakterystycznym dla łożyska igiełkowego.
Łożyska CARB nadają się do bardzo wielu łożyskowań, których zadaniem jest przenoszenie obciążeń promieniowych. Mogą być stosowane wyłącznie jako łożyska swobodne i doskonale sprawdzają się w tej roli ze względu na swoją wahliwość i zdolność kompensacji przemieszczenia osiowego, oferując konstruktorom całkowicie nowe możliwości zmniejszenia węzłów łożyskowych oraz ograniczenia ich ciężaru i kosztu produkcji. Odpowiednio przesuwając pierścienie łożyska względem siebie można precyzyjnie ustalić luz wewnętrzny promieniowy w łożysku.
Łożyska CARB umożliwiają skonstruowanie mniejszych i lżejszych łożyskowań o porównywalnych lub nawet lepszych parametrach w wymagających aplikacjach, np. w przekładniach planetarnych. Łożyska te znacznie upraszczają konstrukcję łożyskowań długich wałów, które są narażone na zmiany temperatury. Praktyka wskazuje, że zastosowanie łożysk CARB przyczynia się do ograniczenia poziomu drgań, np. w maszynach papierniczych lub wentylatorach.
Łożysko CARB jest łożyskiem jednorzędowym o długich i lekko wypukłych symetrycznych elementach tocznych. Powierzchnie bieżni pierścieni wewnętrznego i zewnętrznego są wklęsłe i rozmieszczone symetrycznie względem środka łożyska. Dzięki optymalnie dobranym kształtom obydwu bieżni udało się uzyskać korzystny rozkład obciążeń w łożysku i małe opory tarcia podczas pracy.
Elementy toczne łożyska CARB są samoprowadzące, tzn. przyjmują zawsze takie położenie, w którym obciążenie rozkłada się równomiernie na całej długości wałeczka – niezależnie od tego czy pierścień wewnętrzny jest przesunięty osiowo, czy ustawiony niewspółosiowo względem pierścienia zewnętrznego. Łożyska CARB charakteryzują się bardzo wysoką zdolnością do przenoszenia obciążeń nawet wówczas, gdy kompensują niewspółosiowość kątową lub przemieszczenie osiowe. Znajduje to odzwierciedlenie w niezawodności łożyskowania i jego wysokiej trwałości eksploatacyjnej.
Łożyska toroidalne CARB są produkowane w dwóch podstawowych wariantach wykonania, zależnie od wielkości i serii wymiarowej jako:

 • łożyska z koszykiem,
 • łożyska z pełną liczbą wałeczków.

Obciążalność łożyska CARB z pełną liczbą wałeczków jest znacznie większa niż jego odpowiednika w wersji z koszykiem. Obydwa warianty są dostępne zarówno z otworem walcowym, jak i stożkowym.
Zakres produkcyjny łożysk uszczelnionych obejmuje obecnie małe i średnie łożyska z pełną liczbą wałeczków, przeznaczone do zastosowań wolnoobrotowych. Łożyska te są obustronnie uszczelnione i wypełnione smarem wysokotemperaturowym o wysokiej trwałości, przez co są bezobsługowe.

Łożyska stożkowe

Łożyska stożkowe są produkowane w wielu wariantach wykonania i rozmiarach dostosowanych do ich różnorodnych zastosowań. Najczęściej spotykane warianty to:

 • łożyska stożkowe jednorzędowe,
 • parowane łożyska stożkowe jednorzędowe.

Łożyska stożkowe mają stożkowe bieżnie na pierścieniach wewnętrznym i zewnętrznym, między którymi umieszczone są stożkowe wałeczki. Przedłużenia tworzących wszystkich powierzchni stożkowych zbiegają się w jednym punkcie na osi łożyska. Ze względu na swoją konstrukcję, łożyska stożkowe szczególnie dobrze nadają się do przenoszenia obciążeń złożonych (promieniowych i osiowych). Zdolność łożysk do przenoszenia obciążeń osiowych jest w dużym stopniu zależna od kąta działania. Im większy kąt, tym większa obciążalność osiowa łożyska.
Łożyska stożkowe są na ogół rozłączne. Oznacza to, że pierścień wewnętrzny z zestawem wałeczków tworzący całość, może być montowany niezależnie od pierścienia zewnętrznego.
Łożyska stożkowe SKF mają logarytmiczny zarys styku, który zapewnia optymalny rozkład naprężeń w strefie kontaktu wałeczków z bieżniami. Specjalne ukształtowanie powierzchni ślizgowych na obrzeżu prowadzącym pierścienia wewnętrznego i większych powierzchni czołowych wałeczków zapewnia znacznie lepsze warunki do powstawania filmu smarowego w strefie styku wałeczek/obrzeże. Powyższe rozwiązania przyniosły korzyści w postaci zwiększenia niezawodności łożysk i zmniejszenia ich wrażliwości na niewspółosiowość.

Łożyska igiełkowe

Łożyska igiełkowe są łożyskami wałeczkowymi o cienkich i długich, w porównaniu do średnicy elementach tocznych, zwanych igiełkami. Łożyska te, pomimo nieznacznej wysokości przekroju maja dużą zdolność przejmowania obciążeń i nadają się szczególnie do tych łożyskowań, których przestrzeń zabudowy w kierunku promieniowym jest ograniczona.
Wałeczki mają lekko zaokrąglony profil na swych końcach. Uzyskana w ten sposób modyfikacja linii styku między wałeczkami i bieżniami pozwala na eliminację spiętrzenia naprężeń na końcach wałeczka.
SKF dostarcza wiele różnych wykonań łożysk igiełkowych. Należą do nich – obok stosowanych często w budowie maszyn łożysk igiełkowych cienkościennych przelotowych i nieprzelotowych, łożysk igiełkowych pełnych i łożysk igiełkowych bez pierścienia wewnętrznego – następujące rodzaje łożysk igiełkowych:

 • złożenia igiełkowe,
 • łożyska igiełkowe bez obrzeży na pierścieniu zewnętrznym,
 • łożyska igiełkowe nastawne,
 • łożyska igiełkowe kombinowane z łożyskiem kulkowym,
 • łożyska igiełkowe kombinowane z łożyskiem kulkowym wzdłużnym,
 • łożyska igiełkowe kombinowane z łożyskiem walcowym wzdłużnym.
Łożyska igiełkowe wzdłużne

Łożyska igiełkowe wzdłużne umożliwiają konstruowanie łożyskowań o bardzo dużej obciążalności osiowej, nieczułych na obciążenia udarowe i sztywnych, przy stosunkowo nieznacznym zapotrzebowaniu miejsca. Są łożyskami jednokierunkowymi i w związku z tym mogą przejmować obciążenia osiowe tylko w jednym kierunku. Szczególnie zwarte łożyskowania, nie zajmujące więcej miejsca niż łożyskowania z konwencjonalną podkładką blaszaną, można uzyskać wykorzystując powierzchnie czołowe przylegających elementów maszynowych, jako bieżnie dla złożeń igiełkowych wzdłużnych. Złożenia igiełkowe składają się ze stabilnego co do kształtu koszyka, w którym może być bezpiecznie prowadzona i utrzymywana duża liczba igiełek. Dla przypadków zabudowy, przy których przylegające elementy maszynowe nie mogą być wykorzystane jako bieżnie, stosuje się różne konstrukcje podkładek. Ze względu na wiele możliwości kombinacji wszystkie elementy łożyskowe muszą być zamówione oddzielnie.

Łożyska wieńcowe

Łożyska wieńcowe to wielkogabarytowe łożyska toczne o średnicy wewnętrznej powyżej 0,3m, charakteryzujące się tym, iż pierścienie łożyskowe są tak ukształtowane, że pozwalają na mocowanie ich za pomocą śrub bezpośrednio do dwóch części nośnych urządzenia (korpusu maszyny) – jednego obrotowego, a drugiego stałego. Bardzo często jeden z pierścieni stanowi wieniec zębaty (stąd pochodzi nazwa tego łożyska).

Łożyska wieńcowe stosuje się do łożyskowania wolnoobrotowych, wysoko obciążonych części obrotowych wielkogabarytowych maszyn roboczych. Najczęściej znajdują zastosowanie w kolumnach obrotowych koparek i żurawi, a także w wieżyczkach czołgów i innych pojazdów wojskowych.

Grupa Marat posiada w ofercie łożyska wieńcowe takich marek jak Liebherr oraz SKF.

Łożyska Ślizgowe

Łożyska ślizgowe przegubowe to znormalizowane, gotowe do zamontowania elementy mechaniczne umożliwiające wykonywanie ruchów samonastawnych w wielu kierunkach. Pierścień wewnętrzny posiada kulistą wypukłą średnicę zewnętrzną, podczas gdy pierścień zewnętrzny – odpowiednio wklęsłą średnicę wewnętrzną. Do sił działających na łożysko należą siły statyczne lub siły występujące, kiedy łożysko wykonuje ruchy oscylacyjne lub powtarzające się ruchy przechyłowe i obrotowe ze stosunkowo małymi prędkościami.
Przy wyborze typu i wymaganej wielkości łożyska należy wziąć pod uwagę przede wszystkim obciążenie, nośność łożyska i oczekiwaną trwałość eksploatacyjną. To samo dotyczy doboru łożyska oczkowego.

Poniżej rodzaje łożysk ślizgowych z naszej oferty – kliknij aby zobaczyć więcej szczegółów.

Łożyska oczkowe

Łożyska oczkowe przeznaczone są głównie do przenoszenia obciążeń promieniowych działających w kierunku osi trzpienia. Zazwyczaj dostępne są one z lewymi lub prawymi zewnętrznymi lub wewnętrznymi gwintami. Grupa Marat posiada w swojej ofercie szeroki zakres łożysk oczkowych, w różnych wykonaniach, rodzajach oraz wersjach.

Główne cechy i zalety łożysk oczkowych

 • Możliwość przenoszenia obciążeń promieniowych
 • Regulacja niewspółosiowości
 • Odporność na zużycie
 • Bezobsługowość
 • Dostępność różnych typów, wykonań i wersji

Zastosowania

 • Różne gałęzie przemysłu
 • Pakowanie
 • Lotnictwo
Łożyska ślizgowe przegubowe skośne

Łożyska ślizgowe przegubowe skośne są doskonale przystosowane do przenoszenia złożonych obciążeń, a ich konstrukcja składa się z dwóch łożysk ustawionych względem siebie. W swojej ofercie posiadamy szeroki wybór łożysk ślizgowych przegubowych skośnych.

Główne cechy i zalety łożysk ślizgowych przegubowych skośnych

 • Zdolność przenoszenia złożonych obciążeń
 • Przeznaczone głównie do jednokierunkowych obciążeń
 • Wysoka odporność na korozję
 • Zwiększona żywotność
 • Bezobsługowość
 • Dostępność różnych wykonań, wersji i typów

Zastosowania

 • Ciężkie ruchome konstrukcje i różne pojazdy
 • Górnictwo
 • Budownictwo
 • Rolnictwo
 • Magazynowanie
Upload Image...
Tuleje

Kompozytowe suche tuleje ślizgowe są suchymi łożyskami ślizgowymi przeznaczonymi do łożyskowań obciążonych promieniowo i wymagających minimalnej przestrzeni zabudowy w kierunku poprzecznym. Umożliwiają one pracę przy ruchu oscylacyjnym lub obrotowym. Nadają się do zastosowań, w których wymagana jest praca bezobsługowa lub gdzie może wystąpić niewystarczające smarowanie.

 

Tuleje z włókien zwijanych nie wymagają konserwacji, są odporne na korozję i charakteryzują się wysoką trwałością. Warstwa podkładowa zbudowana jest z włókna szklanego o wysokiej odporności, a powierzchnia ślizgowa – z włókien polimerowych i PTFE. Zarówno warstwa podkładowa, jak i powierzchnia ślizgowa są wbudowane w osnowę z żywicy epoksydowej. Materiały te łączą w sobie własności mechaniczne włókien szklanych i doskonałe własności trybologiczne PTFE oraz włókien polimerowych o wysokiej wytrzymałości.

Regeneracja łożysk

MARAT oferuje usługi inspekcji i regeneracji:

 • Łożysk
 • opraw łożyskowych
 • zespołów łożysk kolejowych

Usługa regeneracji w wielu przypadkach pozwala zaoszczędzić do 50% wartości nowej części, co więcej korzystając z możliwości regeneracji przyczyniamy się do ochrony środowiska.

Przy regeneracji łożyska do atmosfery uwalniane jest o 90% mniej CO niż w czasie produkcji nowego.

Akcesoria łożyskowe

Jako dopełnienie oferty łożysk dostarczamy szeroką gamę akcesoriów łożyskowych, takich jak tuleje wciągane, tuleje wciskane i nakrętki łożyskowe, a także kompletne oprawy.

Poniżej rodzaje dostępnych akcesoriów łożyskowych z naszej oferty – kliknij aby zobaczyć więcej szczegółów.

Tuleje

Tuleje wciągane:

Tuleje wciągane są najczęściej stosowanymi elementami do ustalania łożysk z otworem stożkowym na czopie walcowym, ponieważ umożliwiają zabudowę łożysk zarówno na wale gładkim, jak i stopniowanym. Montaż tych tulei jest łatwy i nie jest wymagane dodatkowe ustalanie ich położenia na wale. Przy zastosowaniu tulei wciąganych na wale gładkim, można ustalić położenia łożyska w dowolnym miejscu na wale. W przypadku montażu na wale stopniowanym z użyciem pierścienia odległościowego o przekroju w kształcie litery L, możliwe jest dokładne ustalenie osiowe łożyska na wale, a dzięki temu znacznie upraszcza się montaż i demontaż łożyska.

Oprawy łożyskowe

Oprawy łożyskowe to gotowe jednostki do zabudowy łożysk. Wyposażone są w uszczelnienia oraz smarowniczki do podawania smaru. Łożyska wraz z oprawami stanowią łatwe w obsłudze zespoły łożyskowe. Oferujemy oprawy wiodących producentów takich jak: SKF, NTN-SNR, DODGE, PTI, Kaydon-Cooper, LBC, Noteć; w wielu konstrukcjach i rozmiarach.

W swojej ofercie posiadamy oprawy do łożysk:

– kulkowych zwykłych,

– kulkowych skośnych,

– kulkowych wahliwych,

– walcowych,

– baryłkowych z otworem stożkowym,

– baryłkowych z otworem walcowym,

– baryłkowych uszczelnionych,

– toroidalnych CARB.

 
Oferujemy wiele typów opraw, takich jak:

– oprawy stojące dzielone,

– oprawy stojące niedzielone,

– oprawy kołnierzowe,

– oprawy naciągowe,

– oprawy do specjalnych zastosowań

Najnowszym produktem uzupełniającym naszą szeroką ofertę opraw łożyskowych są oprawy DODGE.

Oprawy DODGE serii Kleen przeznaczone dla przemysłu spożywczego oferują szereg funkcji, które zapewniają dłuższą żywotność w trudnych warunkach pracy.

Oprawy DODGE ISN, z dwurzędowymi sferycznymi łożyskami rolkowymi, są wyposażone w skuteczny system mocowania z wykorzystaniem adaptera. System ten cechuje się nie tylko koncentrycznym zaciskiem, który oferuje niezwykle stabilne zamocowanie na wale, ale również zapewnia możliwość montażu i demontażu łożyska w czasie krótszym niż piętnaście minut.

Oprawy DODGE serii SC posiadające system mocowania z wykorzystaniem wkrętów ustalających o rozstawie 65˚. To unikalne rozwiązanie zapewnia optymalną równowagę pomiędzy siłą blokującą a naprężeniem pierścienia wewnętrznego.

Nakrętki i podkładki łożyskowe

Nakrętki łożyskowe są używane do ustalania położenia łożysk i innych elementów na wale lub na tulei wciąganej. Są one także wykorzystywane do montażu łożysk na stożkowych gniazdach na wale i do demontażu łożysk z tulei wciskanych. Nakrętki łożyskowe muszą być zabezpieczone przed niezamierzonym poluzowaniem. Ten efekt uzyskuje się albo za pomocą elementu zabezpieczającego, który wchodzi w rowek wpustowy w wale lub w rowek klinowy w tulei wciąganej, albo za pomocą mechanizmu zabezpieczającego zintegrowanego z nakrętką. Nakrętki łożyskowe ze zintegrowanym mechanizmem zabezpieczającym pozwalają obniżyć koszty wykonania wału, ponieważ nie ma potrzeby wykonywania rowka wpustowego. Łatwiejszy i szybszy jest także montaż, gdyż nie jest wymagany oddzielny element zabezpieczający.

 

Dostawcy łożysk

Grupa MARAT współpracuje z największymi dostawcami i producentami łożysk tocznych. Współpracujemy z SKF, NTN SNR, PBF czy KAYDON COOPER na podstawie zasadach autoryzowanych przedstawicieli. Dzięki temu zapewniamy wysoką jakość produktów i wsparcie techniczne przez centra badawczo–rozwojowe naszych Partnerów. Wyróżnia nas wieloletnie doświadczenie, które powoduje, że nie ograniczamy się tylko do dostaw komponentów, ale oferujemy szeroki zakres usług wspierających procesy związane z techniką łożyskową. Poniżej zapraszamy do zapoznania się z krótką charakterystyką naszych dostawców.

SKF

Łożyska SKF

SKF jest wiodącym dostawcą technologii w skali globalnej od roku 1907. Mocną stroną jest zdolność do stałego rozwijania nowych technologii – a następnie wykorzystywanie ich do tworzenia produktów zapewniających aplikacjom klienta przewagę konkurencyjną.
Osiągane to jest poprzez łączenia doświadczenia praktyczne zdobytego w ponad 40 różnych branżach przemysłu z wiedzą na temat wszystkich platform technologicznych: łożyska SKF i ich zespołów, uszczelnień, mechatroniki, usług i systemów smarowania. Sukces łożysk SKF i innych produktów opiera się na tej wiedzy, na ludziach i przywiązaniu do zasad SKF Care.
Obecnie rozwój technologii SKF skupia się na zredukowaniu wpływu, jaki poszczególne zasoby wywierają na środowisko naturalne w okresie ich eksploatacji, przy czym dotyczy to zarówno własnych operacji, jak i operacji klientów.

MARAT jest dostawcą najnowszych produktów SKF w zakresie:

 • łożyska kulkowe SKF
 • łożyska walcowe SKF
 • łożyska igiełkowe SKF
 • łożyska stożkowe SKF
 • łożyska baryłkowe SKF
 • łożyska toroidalne CARB SKF
 • łożyska walcowe wzdłużne SKF
 • łożyska igiełkowe wzdłużne SKF
 • łożyska stożkowe wzdłużne SKF
 • łożyska baryłkowe wzdłużne SKF
 • tuleje wciągane SKF
 • tuleje wciskane SKF
 • nakrętki łożyskowe SKF
 • łożyska hybrydowe SKF
 • łożyska ślizgowe SKF
 • zespoły łożyskowe SKF
 • oprawy łożyskowe SKF
 • narzędzia do obsługi łożysk SKF
 • narzędzia diagnostyczne SKF
 • oleje i smary SKF
 • uszczelniania SKF
 • prowadnice liniowe SKF
 • śruby kulowe i wałeczkowe SKF
 • produkty i rozwiązania do przeniesienia napędu SKF

SKF to jeden z najbardziej renomowanych producentów łożysk na świecie.

NTN-SNR

Łożyska NTN SNR

NTN SNR EUROPE projektuje, opracowuje i produkuje łożyska. NTN i SNR to marki będące punktami odniesienia zarówno na rynku części oryginalnych jak i zamiennych. Skupiamy się na innowacjach, niezależnie od gałęzi przemysłu: lotnictwo, motoryzacja, cementownie, energia wiatrowa, kolej, obrabiarki, włókiennictwo, rolnictwo, maszyny budowlane, kopalnie i kamieniołomy, pompy próżniowe, huty stali, itp.

NTN SNR EUROPE jest zaangażowana w podnoszenie kwalifikacji zespołów sprzedażowych zarówno swoich jak i partnerów autoryzowanych. Oferta (od etapu projektu do magazynowania) to nie tylko łożyska, ale również szkolenia, usługi i optymalizacja wydajności produktów i ich aplikacji.

NTN SNR EUROPE to europejski oddział korporacji NTN zajmującej 3 miejsce na świecie w produkcji łożysk. Działa on również na rynkach w Europie, Ameryce Południowej, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Ma 26 zakładów produkcyjnych, w których produkuje 430 000 części dziennie. NTN-SNR EUROPE oferuje:

 • łożyska kulkowe NTN SNR
 • łożyska baryłkowe NTN SNR
 • łożyska stożkowe NTN SNR
 • łożyska walcowe NTN SNR
 • łożyska o wysokiej precyzji NTN SNR
 • łożyska igiełkowe NTN SNR
 • oprawy łożyskowe NTN SNR
 • zespoły łożyskowe samonastawne NTN SNR
 • narzędzia do obsługi łożysk NTN SNR
 • smary i oleje NTN SNR
 • prowadnice liniowe NTN SNR
 • moduły liniowe NTN SNR
 • tuleje kulkowe NTN SNR
 • śruby kulowe NTN SNR
 • wały wielowypustowe NTN SNR
PTI

Łożyska PTI

PTI Europa A/S jest międzynarodowym producentem i dostawcą łożysk kulkowych, wałeczkowych, opraw i zespołów łożyskowych oraz części do przenoszenia napędu. Firma powstała w 1991 roku, kontynuując i rozwijając działalność niemieckiego producenta HFH. Poza ofertą standardową, PTI dostarcza produkty na specjalne zamówienie klienta dla różnorodnych aplikacji. 5000 metrów kwadratowych powierzchni magazynowej, pozwala na utrzymywanie stałej dostępności dla większości oferowanego asortymentu. Aby sprostać wymaganiom klienta PTI oferuje możliwość szybkiej przeróbki produktów standardowych. Wszystkie produkty z oferty PTI są zaprojektowane przez doświadczony zespół fachowców, produkowane przy użyciu zaawansowanego sprzętu oraz poddane rygorystycznej kontroli jakości w celu zapewnienia jak największej dokładności i niezawodności.

MARAT Sp. z o.o. jest oficjalnym dystrybutorem marki PTI w Polsce. Bardzo dobra dostępność produktów oraz konkurencyjna oferta cenowa, jak również wysoka jakość produktów PTI skłoniła nas do podjęcia współpracy w zakresie:

 • Zespoły łożyskowe PTI
 • Oprawy łożyskowe PTI
 • Łożyska kulkowe i wałeczkowe PTI
 • Oprawy termoplastyczne PTI
 • Łożyska ślizgowe PTI
 • Tuleje PTI
 • Koła łańcuchowe zębate PTI
 • Łańcuchy napędowe PTI
PBF

Łożyska PBF

Fabryka Łożysk tocznych – Kraśnik S.A. jest największym polskim producentem łożysk tocznych. Od ponad 40 lat dostarcza łożyska toczne z szerokiej oferty swojego katalogu produktowego.

W 2013 roku w wyniku przeprowadzonych zmian została zmieniona nazwa i marka produkowanych łożysk na PBF (Polish Bearing Factory).

Dzisiejsza oferta obejmuje 1500 typów łożysk w różnych grupach konstrukcyjnych, jak np.:

 • łożyska kulkowe – zwykłe PBF
 • łożyska kulkowe skośne – jedno- i dwurzędowe PBF
 • łożyska stożkowe PBF
 • łożyska baryłkowe PBF
 • łożyska walcowe PBF
 • łożyska wielkogabarytowe PBF
 • łożyska specjalne PBF
Kaydon Cooper

Łożyska KAYDON COOPER

Dostawca specjalistycznych rozwiązań dzielonych łożysk walcowych i stożkowych. W ofercie znajdują się również rozwiązania specjalne jak np. płaskie łożyska wzdłużne, łożyska podwójne, łożyska z pełną liczbą wałeczków (bez koszyka) i inne łożyska specjalne.

Łożyska COOPER dzięki podziałowi w płaszczyźnie osiowej wału i specjalnej właściwości osiowania zapewniają idealne pracę węzła łożyskowego jak i jego uszczelnienie. Są one najlepszym rozwiązaniem dla aplikacji z wałami długimi. Łożyska Cooper bardzo dobrze pracują w trudnych warunkach pracy gdzie występują pyły, wilgotność czy ekstremalne temperatury.

Dzielone łożyska COOPER są przeznaczone do pracy w aplikacjach pracujących w ciężkich warunkach jak:

 • hutnictwo
 • górnictwo
 • statki i okręty
 • energetyka
 • przemysł cementowy i materiałów budowlanych
 • przemysł cukrowniczy

Łożyska są marką SKF, światowego producenta i dostawcy rozwiązań techniki łożyskowej.