Maszyny sortujące

Dostarczamy maszyny i kompletne rozwiązania technologiczne wspomagające proces przetwarzanie surowców mineralnych. Proces wzbogacania surowców mineralnych jest działaniem mającym na celu podniesienie wartości technicznej oraz ekonomicznej wydobywanych kopalin stałych z użyciem określonych technologii. Istotnym elementem tego procesu jest aspekt środowiskowy, który dodatkowo, choć nie wprost zwiększa wartość wydobywanych kopalin oraz surowców mineralnych.

Analiza aspektów instalacji oraz oferta opracowywane są oddzielnie dla każdej aplikacji.

Wykonawstwo na podstawie współpracy z firmą PROGRESS-ECO w zakresie projektów oraz dostaw sit.