Spółka MARAT z nową inwestycją na rynek usług aparatury przemysłowej

Spółka MARAT w styczniu 2021 r. uruchomiła w Płocku nowy oddział poszerzając swoją ofertę o kompleksowy serwis armatury przemysłowej.

MARAT zajmuje się zarówno dystrybucją towarów katalogowych dla przemysłu jak i produkcją. Spółka posiada również własne grupy serwisowe działające w zakładach produkcyjnych na terenie całej Polski. Serwis ten polega na obsłudze infrastruktury z zakresu napędów mechanicznych, przekładni zębatych, diagnostyce technicznej, usługach elektromontażowych, modernizacji maszyn produkcyjnych,  usługach w ramach konstrukcji spawanych.

Wraz z początkiem roku spółka MARAT uruchomiła kolejny oddział poszerzając znacząco istniejący zakres swojej działalności. Grupa pracowników z Płocka odpowiedzialna będzie przede wszystkim za serwis oraz kompleksowe remonty, naprawy i regeneracje armatury przemysłowej, ale również za sukcesywne rozszerzanie zakresu oferowanych usług o inne obszary występujące w działalności spółki. Zespół specjalistów będzie serwisował elementy takie jak: zasuwy, przepustnice, odwadniacze, armaturę odcinająca oraz różne typy zaworów.

Serwis oddziału Płock będzie swoim zasięgiem obejmował zakłady produkcyjne na terytorium całej Polski. Siedziba oddziału spółki, zlokalizowana niedaleko zakładów produkcyjnych Orlen, nie jest przypadkowa. Płock, umiejscowiony w centralnym punkcie Polski, zapewnia sprawną logistykę  oraz realizację polityki optymalizowania kosztów remontów instalacji. Główna grupa klientów to zakłady przemysłu rafineryjnego, petrochemicznego,
papierniczego, zakłady chemiczne, a także energetyka oraz ciepłownictwo.

Jak dodaje Prezes Zarządu Grupy MARAT Robert Nowak, prace z armaturą przemysłową obejmują wykonanie napraw lub remontów w miejscu zabudowy na obiektach produkcyjnych klienta lub w wyspecjalizowanym warsztacie z wydziałem regeneracji armatury. Wyposażenie techniczne oddziału to niezbędny park maszynowy, dedykowane stanowiska do prac remontowych wyposażone w specjalistyczny sprzęt i narzędzia. Ważnym elementem infrastruktury są własne stanowiska do prób armatury wysokociśnieniowej jak i zaworów bezpieczeństwa, a przede wszystkim zespół specjalistów z dużym doświadczeniem w branży.

Specjalistyczne usługi oddziału Płock będą elementem kompleksowego, wieloobszarowego serwisu MARAT i są elementem stałego rozwoju spółki, jej ekspansji na nowych rynkach,
a także ciągłego rozwijania kompetencji, wdrażania innowacyjnych rozwiązań technicznych
i organizacyjnych.

Nowe rynki, to rozwój, dalsza dywersyfikacja działalności, nowi klienci i umocnienie pozycji spółki MARAT na rynku, a to w dzisiejszych czasach jest podstawą działania i gwarancją bezpieczeństwa. Warto także dodać, że otwarcie nowego oddziału to realizacja planowanych inwestycji rozwojowych i element długofalowego działania spółki – podkreśla Prezes Nowak.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *