Tarcie w służbie maszyn produkcyjnych

Tarcie jest jednym z najbardziej znanych i towarzyszących nam zjawisk w życiu codziennym. Można wskazywać wiele miejsc, gdzie tarcie występuje zarówno jako cecha negatywna jak i pozytywna, być może wręcz niezbędna w codziennych czynnościach. Zjawisko tarcia pozwala między innymi każdemu człowiekowi na swobodne poruszanie się bez upadków, czyli jest cechą pozytywną.

Wielokrotnie jednak tarcie ma negatywny wpływ na nasze życie i otoczenie. Elementy maszyn współpracujące ze sobą poprzez tarcie powierzchni elementów maszyn generują np.: ciepło, które wpływa na: jakość pracy, zużycie części, zwiększone zużycie energii czy generowanie niekorzystnych dla środowiska substancji i związków chemicznych. Przykładem mogą być takie części jak: łożyska, koła zębate, łańcuchowy przemysłowe, gdzie tarcie jest niekorzystne i musi być ograniczane. 

Konstruktorzy maszyn mając świadomość negatywnych skutków tarcia współpracujących części maszyn podejmują szereg działań ograniczających, czy zwalczających efekty tarcia. Stąd np. odpowiedni dobór środków smarnych, które prócz funkcji smarowania realizują również zadnia odprowadzania ciepła z miejsca jego generowania. Dobór materiałów współpracujących czy zachowanie odpowiednej jakości tych powierzchni mogą mieć znaczący wpływ na wzmożone generowanie się zjawiska tarcia lub jego ograniczaniu.

Jacek Godziek – pełn. zarządu ds. rozwoju:

zjawisko tarcia, chyba częściej postrzegane jako negatywne, konstruktorzy maszyn wykorzystują czasami do realizacji zadań wspierających pracę części i zespołów. Zespoły przeniesienia napędu to jedne z miejsc, gdzie możemy zaobserwować pozytywne wykorzystanie zjawiska tarcia. Połączenia wału drążonego z czopem wału pełnego to miejsce, gdzie stosuje się pierścienie zaciskowo – rozprężne wykorzystujące zjawisko tarcia.

Przeniesienie napędu w takim rozwiązaniu odbywa się poprzez zaciśnięcie tulei wału drążonego na czopie wału pełnego wymaganą siłą, zapewniającą przeniesienie momentu obrotowego.

Firma TAS Schäfer to niemiecki producent pierścieni zaciskowo rozprężnych w różnych typach i wymiarach. Własny dział projektowy i produkcyjny zapewnia realizację potrzeb klientów wielu branż przemysłowych.

Pierścienie zaciskowo rozprężne są przykładem wykorzystania tarcia jako zjawiska wspomagającego pracę części maszyn produkcyjnych. Pojedyncze pierścienie, których wybrane powierzchnie zostały wykonane jako stożkowe zmontowane w całość tworzą pierścień zaciskowo – rozprężny. Tarcie pojawiające się na stożkowych powierzchniach współpracujących jak i tarcie występujące pomiędzy powierzchniami czopu wału pełnego i wału drążonego są warunkiem koniecznym do zapewnienia trwałego przeniesienia napędu.

Pierścienie zaciskowo – rozprężne występują w wykonaniu mechanicznym i hydraulicznym:

W pierścieniach zaciskowych mechanicznych połączenia śrubowe powodują zbliżanie się pierścieni zewnętrznych, które powodują zmniejszanie się średnicy wewnętrznej pierścienia oraz zaciskanie się tulei wału drążonego na czopie wału pełnego.

W pierścieniach hydraulicznych wyżej opisana zasada jest realizowana za pomocą rozwiązań hydraulicznych.

Nową propozycją w ofercie TAS są sprężyny cierne. Ten produkt wykorzystuje zasadę pracy pierścienia zaciskowego, czyli współpracy powierzchni stożkowych współpracujących pierścieni.

Inne produkty wykorzystujące zasadę pracy pierścieni zaciskowo – rozprężnych.

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego lub zapytaj bezpośrednio o rozwiązania TAS Schäfer: m.maroszek@grupamarat.pl