Tas Schaefer: Przewagi pierścieni zaciskowych nad połączeniami wpustowymi

Główną funkcją pierścieni zaciskowych jest bezpieczne połączenie wału z piastą za pomocą tarcia. Typowym przykładem zastosowanie takiego rozwiązania jest połączenie pełnego wału napędowego i wału drążonego przekładni zębatych. Pierścień zaciskowy tworzy połączenie bezluzowe poprzez wciśnięcie piasty na wał. To połączenie służy głównie do przenoszenia momentu obrotowego. Pierścień zaciskowy zapewnia tylko wymagane siły i sam nie przenosi żadnych sił ani momentów między wałem a piastą. Dlatego siły powstające i istniejące pomiędzy łączonymi wałami nie przechodzą przez pierścień.

Montaż pierścieni zaciskowych odbywa się poprzez nasunięcie jego na wał drążony, który wcześniej już zamontowany na wał pełny i późniejsze „zaciśnięcie” pierścienia poprzez dokręcenie śrub lub użycie metod hydraulicznych. Dzięki zastosowaniu powierzchni stożkowych zmniejsza się średnica wewnętrzna pierścienia i powstaje promieniowa siła zaciskająca czopy wałów drążonego i pełnego. Takie rozwiązanie zapewnia pewne i stabilne przenoszenie momentu obrotowego w zespole napędowym.

Dla wielu inżynierów w Polsce i Europie połączenia cierne są preferowanym wyborem do bezpiecznego połączenia wału z piastą. Połączenia cierne opierają się na sile zacisku do mocowania wału w piaście. Ze względu na stale rosnące standardy w inżynierii mechanicznej rosną również wymagania dotyczące produktów technologii napędowej. Kompaktowe rozwiązania oraz większa precyzja w produkcji komponentów są dziś niezbędne. Wszystkie te wymagania można spełnić za pomocą połączenia ciernego – pierścienie zaciskowo-rozprężne. Zastosowanie połączenia ciernego oferuje jeszcze więcej korzyści.

Podsumowując, połączenia cierne, które wykorzystują peirścienie zaciskowe mają wiele zalet w porównaniu z połączeniami wpustowymi, a warte pokreślenia to:
• bezluzowe połączenie między wałem a piastą
• mniejszy przekrój
• większe przenoszone obciążenia przy krótszej powierzchni mocującej
• bezpieczne kompensowanie zmieniających się kierunków obciążenia
• osiowe mocowanie wału i piasty oraz pochłanianie momentów zginających
• swobodne pozycjonowanie na wale i piaście
• brak konieczności dodatkowej, specjalistycznej obróbki wału i piasty

Istniejące aplikacje w zakładach produkcyjnych mogą często, bez dodatkowych czynności korzystać z pierścieni zaciskowych.

MARAT jest autoryzowanym dystrybutorem marki TAS Schäfer w Polsce. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 668 134 298 lub mailowego: m.maroszek@grupamarat.pl