Usługi elektrotechniczne

Od początku swojej działalności Grupa MARAT rozwija potencjał i zaplecze produkcyjne dla swoich produktów i usług. Stałe polepszanie infrastruktury, logistyki oraz podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej pozwoliło na utworzenie w ramach wydziału produkcyjnego grupy serwisowej realizującej kompleksowe projekty i prace elektromontażowe. Zespół specjalistów tworzący tę grupę posiada wymagane uprawnienia
w branży elektromontażowej oraz realizują potrzeby klientów w sposób kompleksowy. Prowadzone projekty obejmują: opracowanie dokumentacji technicznej, pozyskiwania niezbędnych zezwoleń, opracowanie procesów technologicznych, realizacja inwestycji
u klienta oraz pełny serwis gwarancyjny i eksploatacyjny.

Oferta usług elektromontażowych obejmuje:

 1. Modernizacja napędów maszyn i urządzeń
  a) systemy transportowe w zakładach przemysłowych jak: przenośniki, podajniki, ciągi technologiczne,
  b) modernizacje zespołów napędowych w zakresie mechanicznym i elektrycznym.
 2. Budowa, remonty, modernizacje rozdzielnic i sieci NN
  a) układanie kabli energetycznych, teletechnicznych i światłowodowych,
  b) montaż układów zasilania i sterowania.
 3. Usługi serwisowe, montażowe i diagnostyczne węzłów łożyskowych maszyn i urządzeń przemysłowych,
 4. Kompleksowe prace związane z:
  a) budową i wyposażeniem zajezdni lokomotyw dołowych,
  b) modernizacją pompowni głównego odwadniania,
  c) modernizacją stacji wentylatorów,
  d) modernizacją układów ogrzewania szybów,
  e) kompleksowe roboty elektromontażowe na terenie zakładów produkcyjnych.
 5. Konstrukcje spawane: produkcja elementów i kompletnych zespołów niezbędnych w prowadzonych inwestycjach w zakładach wydobywczych, chemicznych, energetyce i hutnictwie.