Zarządzanie energią w MARAT

Od stycznia 2022 roku spółka MARAT rozpoczyna działania w zakresie wdrażania Systemu Zarządzania Energią wg standardu PN-EN ISO 50001.

Konieczność podjęcia takich działań wynika ze strategicznego celu, jakim jest ciągłe doskonalenie naszej organizacji w obszarze dbałości o środowisko naturalne oraz obowiązek prawny wynikający z Ustawy o Efektywności Energetycznej. Działanie to wpisuje się również w filozofię EKO MARAT 2022, która ma przyświecać Spółce przez kolejne lata działalności.

W ramach wdrożonego systemu zostaną zidentyfikowane miejsca znaczącego wykorzystania energii (SEU) oraz określenie wskaźników energetycznych (WWE) uwzgledniających zużycie energii elektrycznej, gazu, wody czy sprężonego powietrza. Na tej podstawie zostaną określone metody monitorowania wskaźników oraz ustalone cele energetyczne, dzięki którym chcemy osiągnąć n/w korzyści:

– wzrost wydajności w celu redukcji poboru energii,

– redukcja emisji dwutlenku węgla,

– wdrażanie innowacyjnych energooszczędnych technologii,

– zmniejszenie ryzyka związanego z bezpieczeństwem energetycznym.

Wszystkie powyższe działania są efektem przyjęcia przez Zarząd Grupy MARAT jeszcze w grudniu 2021, deklaracji Polityki Energetycznej, będącej świadectwem w czynne zaangażowanie się najwyższego kierownictwa w działania proekologiczne.