Oferowana tematyka szkoleń:

1. Budowa i obsługa łożysk

 • Oznaczenia i rodzaje łożysk
 • Narzędzia do obsługi łożysk
 • Montaż i demontaż łożysk
 • Ćwiczenia praktyczne z zakresu montażu i demontażu łożysk
 • Łożyska CARB i hybrydowe
 • Tuleje regeneracyjne

2. Budowa, obsługa i eksploatacja łożysk

 • Oznaczenia i rodzaje łożysk
 • Narzędzia do obsługi łożysk
 • Montaż i demontaż łożysk
 • Ćwiczenia praktyczne z zakresu montażu i demontażu łożysk
 • Smary, oleje i techniki smarowania
 • Łożyska CARB, hybrydowe i energooszczędne
 • Tuleje regeneracyjne
 • Podstawy diagnostyki (badanie poziomu drgań, temperatury, interpretacja pomiarów)

3. Szkolenia o tematyce specjalnej (łożyska, uszczelnienia, smarowanie, produkty do przenoszenia napędu, diagnostyka)

 • Zakres tematyczny ustalany wspólnie z Klientem

Możliwość doboru tematów szkolenia indywidualnie wedle potrzeb zainteresowanego.

Szkolenie zakończone jest uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego udział w kursie o wybranej tematyce. Ilość miejsc ograniczona. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

(32) 43-28-799

Rodzaje szkoleń

(M1) Budowa i obsługa łożysk tocznych

Niezbędne informacje o budowie łożysk oraz ćwiczenia z montażu i demontażu łożysk tocznych metodami mechanicznymi, termicznymi i hydraulicznymi.

 1. Szczegółowy plan szkolenia:
  • Oznaczenia i rodzaje łożysk
  • Narzędzia do obsługi łożysk
  • Montaż i demontaż łożysk
  • Ćwiczenia praktyczne z zakresu montażu i demontażu łożysk
  • Łożyska CARB i hybrydowe
  • Tuleje regeneracyjne
 2. Szkolenie przewidziane jest dla:
  • Pracowników służb utrzymania ruchu
  • Pracowników firm serwisowych
 3. Terminy szkoleń:
  • 28.01.2020
  • 17.03.2020
  • 21.04.2020
  • 19.05.2020
  • 01.09.2020
  • 13.10.2020
  • 24.11.2020
  • 15.12.2020
 4. Czas szkolenia:
  • 1 dzień
  • Zajęcia od 8:00 do 16:00
 5. Cena:
  • 1100 zł netto/osoby
(M2) Budowa, obsługa i eksploatacja łożysk tocznych

Niezbędne informacje o budowie łożysk, technikach smarowania, wibrodiagnostyce, osiowaniu oraz ćwiczenia z montażu i demontażu łożysk tocznych metodami mechanicznymi, termicznymi i hydraulicznymi, a także ćwiczenia z osiowania i podstawowej diagnostyki

 1. Szczegółowy plan szkolenia:
  • Oznaczenia i rodzaje łożysk
  • Narzędzia do obsługi łożysk
  • Montaż i demontaż łożysk
  • Ćwiczenia praktyczne z zakresu montażu i demontażu łożysk
  • Smary, oleje i techniki smarowania
  • Łożyska CARB, hybrydowe i energooszczędne
  • Tuleje regeneracyjne
  • Podstawy diagnostyki (badanie poziomu drgań, temperatury, interpretacja pomiarów)
 2. Szkolenie przewidziane jest dla:
  • Pracowników służb utrzymania ruchu
  • Pracowników firm serwisowych
 3. Terminy szkoleń:
  • 30.01 – 31.01.2020
  • 19.02 – 20.02.2020
  • 19.03 – 20.03.2020
  • 23.04 – 24.04.2020
  • 21.05 – 22.05.2020
  • 03.09 – 04.09.2020
  • 15.10 – 16.10.2020
  • 26.11 – 27.11.2020
  • 17.12 – 18.12.2020
 4. Czas szkolenia:
  • 2 dni
  • Zajęcia od 8:00 do 16:00
 5. Cena:
  • 1650 zł netto/osoby
(M3) Diagnostyka maszyn i urządzeń

Diagnostyka maszyn i urządzeń  w oparciu metody analizy drgań, szczegółowe omówienie najlepszych dostępnych metod oraz przyrządów. Wykrywanie uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych przy użyciu wibrodiagnostyki.

 1. Szczegółowy plan szkolenia:
  • Wykład teoretyczny
  • Praktyczne zapoznanie się z urządzeniami diagnostycznymi
  • Ćwiczenia diagnostyczne:
   • pomiary prędkości drgań i obwiedni przyspieszenia przy pomocy piórka wibrometrycznego oraz zaawansowanego analizatora drgań
   • ocena kondycji maszyn w odniesieniu do normy PN ISO 10816
   • ocena stanu łożysk na podstawie pomiarów obwiedni przyspieszenia
   • wpływ smarowania na pracę łożysk
   • wykrywanie usterek elektrycznych i mechanicznych w silnikach elektrycznych przy wykorzystaniu pomiarów wibrodiagnostycznych
   • wykrywanie problemów mechanicznych i geometrycznych maszyn wirujących przy wykorzystaniu pomiarów wibrodiagnostycznych
  • Zapoznanie się z nowoczesnymi systemami diagnostyki ciągłej – zastosowanie, zalety
 2. Szkolenie przewidziane jest dla:
  • Pracowników służb utrzymania ruchu
 3. Terminy szkoleń:
  • 24.03 – 25.03.2020
  • 04.06 – 05.06.2020
  • 22.10 – 23.10.2020
 4. Czas szkolenia:
  • 2 dni
  • Zajęcia od 8:00 do 16:00
 5. Cena:
  • 2750 zł netto/osoby
(M4) Laserowe osiowanie napędów

Osiowanie napędów metodą laserową na przykładzie napędu o mocy do 10kW ze sprzęgłem kłowym. Ćwiczenia obejmują korektę współosiowości napędu z dokładnością do 0,01 mm.

 1. Szczegółowy plan szkolenia:
  • Przeszkolenie z zakresu BHP na stanowisku osiowania
  • Wstępne pomiary prędkości drgań zespołu silnik-wentylator i kwalifikacja do osiowania
  • Osiowanie zespołu silnik-wentylator
  • Pomiary prędkości drgań zespołu silnik-wentylator po wykonaniu osiowania
  • Porównanie pomiarów wibrometrycznych wykonanych przed i po osiowaniu
  • Ocena skuteczności osiowania
 2. Szkolenie przewidziane jest dla:
  • Pracowników służb utrzymania ruchu
  • Pracowników firm serwisowych
 3. Terminy szkoleń:
  • 05.05.2020
  • 21.10.2020
 4. Czas szkolenia:
  • 1 dzień
  • Zajęcia od 8:00 do 16:00
 5. Cena:
  • 2000 zł netto/osoby
(M5) Wyważanie dynamiczne

Wyważanie dynamiczne wentylatorów na przykładzie napędów o mocy do 10kW. Ćwiczenia obejmują wyważanie jedno- i dwupłaszczyznowe wirnika wentylatora oraz pomiary wibrometryczne w celu oceny stanu wentylatora.

 1. Szczegółowy plan szkolenia:
  • Przeszkolenie z zakresu BHP podczas wyważania wentylatora
  • Wyważanie jednopłaszczyznowe
   • Wstępne pomiary prędkości drgań wentylatora i kwalifikacja do wyważenia
   • Wyważanie wentylatora
   • Pomiary prędkości drgań wentylatora po wykonanym wyważeniu
   • Porównanie pomiarów wibrometrycznych wykonanych przed i po wyważeniu
   • Ocena skuteczności wyważenia
  • Wyważanie dwupłaszczyznowe
   • Wstępne pomiary prędkości drgań wentylatora i kwalifikacja do wyważenia
   • Wyważanie wentylatora
   • Pomiary prędkości drgań wentylatora po wykonanym wyważeniu
   • Porównanie pomiarów wibrometrycznych wykonanych przed i po wyważeniu
   • Ocena skuteczności wyważenia
 2. Szkolenie przewidziane jest dla:
  • Pracowników służb utrzymania ruchu
  • Pracowników firm serwisowych
 3. Terminy szkoleń:
  • 26.03.2020
  • 20.10.2020
 4. Czas szkolenia:
  • 1 dzień
  • Zajęcia od 8:00 do 16:00
 5. Cena:
  • 2000 zł netto/osoby
(M6) Zaawansowana diagnostyka maszyn i urządzeń

Zaawansowane metody wykrywania i rozwiązywania typowych problemów eksploatacyjnych maszyn. Przedstawione na przykładzie napędu na którym następuje stopniowe diagnozowanie i usuwanie problemów mechanicznych oraz obserwacja wpływu kolejnych czynności na wyniki pomiarów.

 1. Szczegółowy plan szkolenia:
  • Wykrywanie usterek maszyny poprzez wykonanie pomiarów wibrodiagnostycznych, i analizy zebranych wyników
  • Naprawa maszyny na podstawie zebranych pomiarów wibrometrycznych
  • Doprowadzenie maszyny do pełnej sprawności poprzez usunięcie wykrytych usterek:
   • niewywaga wentylatora – wyważanie koła wentylatorowego
   • uszkodzenie łożyska w silniku – wymiana łożyska
   • niedosmarowanie łożysk wentylatora – dosmarowanie
   • niewyosiowanie zespołu silnik-wentylator – wyosiowanie zespołu
  • Sprawdzające pomiary wibrodiagnostyczne maszyny po usunięciu wykrytych usterek
  • Ocena wykonania naprawy maszyny i dopuszczenie jej do eksploatacji
 2. Szkolenie przewidziane jest dla:
  • Pracowników służb utrzymania ruchu
 3. Terminy szkoleń:
  • 14.01 – 15.01.2020
  • 06.05 – 07.05.2020
  • 03.11 – 04.11.2020
 4. Czas szkolenia:
  • 2 dni
  • Zajęcia od 8:00 do 16:00
 5. Cena:
  • 3200 zł netto/osoby
(M7) Techniki smarowania

Niezbędna teoria związana z techniką smarowania, narzędziami i systemami smarowania oraz ćwiczenia  z oceny stanu środka smarnego przy użyciu metod warsztatowych oraz obliczanie dawki smaru.

 1. Szczegółowy plan szkolenia:
  • Zasady pobierania próbek smaru i oleju do badań
  • Badanie stanu smaru
  • Badanie stanu oleju
  • Wykrywanie wody w próbkach olejów i smarów
  • Dobór smaru i parametrów dosmarowywania w zależności od aplikacji
  • Zapoznanie się z systemami centralnego smarowania maszyn i urządzeń
 2. Szkolenie przewidziane jest dla:
  • Pracowników służb utrzymania ruchu
  • Pracowników firm serwisowych
 3. Terminy szkoleń:
  • 21.01.2020
  • 16.04.2020
  • 22.09.2020
  • 08.12.2020
 4. Czas szkolenia:
  • 1 dzień
  • Zajęcia od 8:00 do 16:00
 5. Cena:
  • 1650 zł netto/osoby
(M8) Montaż łożysk wielkogabarytowych

Opcja 1) Montaż i demontaż łożysk baryłkowych wielkogabarytowych na przykładzie łożyska o masie 145 kg, średnicy otworu 180 mm i średnicy zewnętrznej 540 mm (24072 CCK30 W33) przy użyciu metod hydraulicznych. Ćwiczenia obejmują pełny cykl montażowy i demontażowy.  Szkolenie przewidziane dla min 4 osób (max 10 osób).

Opcja 2) Montaż i demontaż łożysk baryłkowych wielkogabarytowych na przykładzie łożyska o masie 470 kg, średnicy otworu 630 mm i średnicy zewnętrznej 920 mm przy użyciu metod hydraulicznych. Ćwiczenia obejmują pełny cykl montażowy i demontażowy. Szkolenie dla grupy max 8 osób.

 

Szczegółowy plan szkolenia:

 • Przeszkolenie z zakresu BHP podczas montażu i demontażu łożysk
 • Zapoznanie się z urządzeniami pomocniczymi do przeprowadzenia montażu (wciągnik, sprzęt hydrauliczny)
 • Przygotowanie łożysk i narzędzi do wykonania montażu
 • Pomiar luzu przed montażowego w łożysku
 • Wykonanie montażu łożyska metodą hydrauliczną z kontrolą redukcji luzu promieniowego.
 • Pomiar luzu w łożysku po jego zamontowaniu
 • Zabezpieczenie łożyska na wale po wykonanym montażu
 • Przygotowanie narzędzi i osprzętu do wykonania demontażu łożyska z wału
 • Demontaż łożyska metodą wtrysku olejowego
 • Podsumowanie szkolenia

Szkolenie przewidziane jest dla:

 • Pracowników służb utrzymania ruchu
 • Osób nadzorujących montaż łożysk w odpowiedzialnych aplikacjach

Terminy szkoleń:

Opcja 1) 27.03.2020 oraz 05.11.2020

Opcja 2) termin do uzgodnienia

Czas szkolenia: 1 dzień. Zajęcia od 8:00 do 16:00

Cena:

Opcja 1 ) 2450 zł netto/osobę (min.4 osoby, max.10 osób)

Opcja 2) 49500 zł netto / grupa (niezależnie od ilości osób –  max. 8 osób)

(M9) Hydrauliczny montaż połączeń śrubowych

Montaż połączeń śrubowych przy użyciu hydraulicznych napinaczy. Ćwiczenia obejmują montaż i demontaż połączenia kołnierzowego z zestawem śrub M30 oraz montaż silnika do fundamentów przy użyciu śrub M36.

 1. Szczegółowy plan szkolenia:
  • Przeszkolenie z zakresu BHP podczas używania sprzętu wysokociśnieniowego Tentec.
  • Dobór wielkości napinacza oraz wartości ciśnienia w zależności od typu połączenia śrubowego
  • Przygotowanie połączeń kołnierzowych do połączenia śrubowego
  • Montaż i demontaż połączeń śrubowych przy użyciu napinaczy hydraulicznych
  • Montaż i demontaż połączeń śrubowych przy użyciu hydraulicznych kluczy dynamometrycznych
 2. Szkolenie przewidziane jest dla:
  • Pracowników służb utrzymania ruchu
  • Pracowników zajmujących się montażem i demontażem kołnierzowych połączeń rurowych
 3. Terminy szkoleń:
  • 09.12.2020
 4. Czas szkolenia:
  • 1 dzień
  • Zajęcia od 8:00 do 16:00
 5. Cena:
  • 1650 zł netto/osoby
(M10) Eksploatacja węzłów łożyskowych w przemysłowych maszynach wirujących

Eksploatacja węzłów łożyskowych w przemysłowych maszynach wirujących

Szkolenie obejmuje szereg ważnych zagadnień jak: budowa, oznaczenia łożysk tocznych: typowych i specjalnych. Montaż i demontaż łożysk z wykorzystaniem specjalnych narzędzi do obsługi łożysk. Techniki smarowania oraz środki smarujące. Podstawowe zagadnienia wibrodiagnostyki, badanie i analiza poziomu drgań i temperatury węzłów łożyskowych maszyn. Metody osiowania napędów maszyn. Omówienie podstaw teoretycznych oraz rozbudowane zajęcia praktyczne dla każdego uczestnika.

1. Szczegółowy plan szkolenia:

 • Oznaczenia i rodzaje łożysk tocznych
 • Szkolenie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Narzędzia do obsługi łożysk
 • Metody montażu i demontaż łożysk tocznych
 • Ćwiczenia praktyczne z zakresu montażu i demontażu łożysk z wykorzystaniem metod mechanicznych, termicznych i hydraulicznych.
 • Łożyska specjalne w maszynach wirujących (CARB, hybrydowe, energooszczędne …)
 • Techniki smarowania – środki smarujące, metody smarowania
 • Tuleje regeneracyjne
 • Nowoczesne metody wyznaczania parametrów montażowych, dawkowania smaru, doboru środków smarnych.
 • Podstawy diagnostyki (badanie poziomu drgań, temperatury, interpretacja pomiarów, termografia)
 • Ocena stanu technicznego maszyn z wykorzystaniem normy PN ISO 10816
 • Ocena stanu technicznego węzłów łożyskowych w maszynach wirujących na podstawie pomiarów obwiedni przyspieszenia drgań
 • Osiowanie napędów maszyn z użyciem narzędzi laserowych
 • Praktyczne zapoznanie się z przyrządami diagnostycznymi oraz ćwiczenia praktyczne z oceny stanu technicznego maszyn z użyciem prostych narzędzi diagnostycznych (pomiary prędkości drgań i obwiedni przyspieszenia przy pomocy piórka wibrometrycznego oraz analizatora drgań)

2. Terminy szkoleń:

 • 04.02 – 07.02.2020
 • 17.11 – 20.11.2020

3. Czas szkolenia:

 • 4 dni
 • Zajęcia od 8:00 do 16:00

4. Cena szkolenia:

 • 4100 zł netto/osoby
(M11) Łożyska precyzyjne SKF

Łożyska precyzyjne SKF

Łożyska precyzyjne SKF stosowane są w obrabiarkach oraz innych zastosowaniach wymagających dużej dokładności i wysokiej prędkości. Poprawy dobór łożysk oraz prawidłowa obsługa serwisowa wrzecion obrabiarek mają zasadniczy wpływ na poprawne i precyzyjne działanie maszyny.

1. Plan szkolenia:

 • Przegląd i szczegóły konstrukcyjne łożysk precyzyjnych kulkowych skośnych i walcowych
 • Dobór łożysk precyzyjnych
 • Napięcie wstępne
 • Szum i wibracje
 • Przyrządy pomiarowe i sprawdziany
 • Procedura montażu wrzeciona
 • Podstawowe obliczenia (trwałość, napięcie, moment dokręcenia nakrętek)
 • Smarowanie olejem i smarem plastycznym

2.Szkolenie przeznaczone dla:

 • Producentów, konstruktorów i serwisantów obrabiarek i maszyn wirujących
 • Pracowników służb utrzymania ruchu
 • Osób, które chcą rozbudować posiadaną już podstawową wiedzę o zagadnieniach techniki łożyskowej maszyn wirujących

3. Terminy szkoleń:

 • Do uzgodnienia

4. Czas szkolenia:

 • 1 dzień
 • Zajęcia: od 8:00 do 16:00

5. Cena szkolenia:

 • 2200 zł netto / osoby

6. Uwaga: minimalna liczba uczestników konieczna do uruchomienia szkolenia to 8 osób