Oferowana tematyka szkoleń:

1. Budowa i obsługa łożysk

 • Oznaczenia i rodzaje łożysk
 • Narzędzia do obsługi łożysk
 • Montaż i demontaż łożysk
 • Ćwiczenia praktyczne z zakresu montażu i demontażu łożysk
 • Łożyska CARB i hybrydowe
 • Tuleje regeneracyjne

2. Budowa, obsługa i eksploatacja łożysk

 • Oznaczenia i rodzaje łożysk
 • Narzędzia do obsługi łożysk
 • Montaż i demontaż łożysk
 • Ćwiczenia praktyczne z zakresu montażu i demontażu łożysk
 • Smary, oleje i techniki smarowania
 • Łożyska CARB, hybrydowe i energooszczędne
 • Tuleje regeneracyjne
 • Podstawy diagnostyki (badanie poziomu drgań, temperatury, interpretacja pomiarów)

3. Szkolenia o tematyce specjalnej (łożyska, uszczelnienia, smarowanie, produkty do przenoszenia napędu, diagnostyka)

 • Zakres tematyczny ustalany wspólnie z Klientem

Możliwość doboru tematów szkolenia indywidualnie wedle potrzeb zainteresowanego.

Szkolenie zakończone jest uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego udział w kursie o wybranej tematyce. Ilość miejsc ograniczona. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt na adres: szkolenia@grupamarat.pl

Rodzaje szkoleń

(M1) Budowa i obsługa łożysk tocznych

Niezbędne informacje o budowie łożysk oraz ćwiczenia z montażu i demontażu łożysk tocznych metodami mechanicznymi, termicznymi i hydraulicznymi.

 1. Szczegółowy plan szkolenia:
  • Oznaczenia i rodzaje łożysk
  • Narzędzia do obsługi łożysk
  • Montaż i demontaż łożysk
  • Ćwiczenia praktyczne z zakresu montażu i demontażu łożysk
  • Łożyska CARB i hybrydowe
  • Tuleje regeneracyjne
 2. Szkolenie przewidziane jest dla:
  • Pracowników służb utrzymania ruchu
  • Pracowników firm serwisowych
 3. Terminy szkoleń:
  • zgodnie z zakresem i terminami szkoleń
 4. Czas szkolenia:
  • 1 dzień
  • Zajęcia od 8:00 do 16:00
(M2) Budowa, obsługa i eksploatacja łożysk tocznych

Niezbędne informacje o budowie łożysk, technikach smarowania, wibrodiagnostyce, osiowaniu oraz ćwiczenia z montażu i demontażu łożysk tocznych metodami mechanicznymi, termicznymi i hydraulicznymi, a także ćwiczenia z osiowania i podstawowej diagnostyki

 1. Szczegółowy plan szkolenia:
  • Oznaczenia i rodzaje łożysk
  • Narzędzia do obsługi łożysk
  • Montaż i demontaż łożysk
  • Ćwiczenia praktyczne z zakresu montażu i demontażu łożysk
  • Smary, oleje i techniki smarowania
  • Łożyska CARB, hybrydowe i energooszczędne
  • Tuleje regeneracyjne
  • Podstawy diagnostyki (badanie poziomu drgań, temperatury, interpretacja pomiarów)
 2. Szkolenie przewidziane jest dla:
  • Pracowników służb utrzymania ruchu
  • Pracowników firm serwisowych
 3. Terminy szkoleń:
  • zgodnie z zakresem i terminami szkoleń
 4. Czas szkolenia:
  • 2 dni
  • Zajęcia od 8:00 do 16:00
(M3) Diagnostyka maszyn i urządzeń

Diagnostyka maszyn i urządzeń  w oparciu metody analizy drgań, szczegółowe omówienie najlepszych dostępnych metod oraz przyrządów. Wykrywanie uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych przy użyciu wibrodiagnostyki.

 1. Szczegółowy plan szkolenia:
  • Wykład teoretyczny
  • Praktyczne zapoznanie się z urządzeniami diagnostycznymi
  • Ćwiczenia diagnostyczne:
   • pomiary prędkości drgań i obwiedni przyspieszenia przy pomocy piórka wibrometrycznego oraz zaawansowanego analizatora drgań
   • ocena kondycji maszyn w odniesieniu do normy PN ISO 10816
   • ocena stanu łożysk na podstawie pomiarów obwiedni przyspieszenia
   • wpływ smarowania na pracę łożysk
   • wykrywanie usterek elektrycznych i mechanicznych w silnikach elektrycznych przy wykorzystaniu pomiarów wibrodiagnostycznych
   • wykrywanie problemów mechanicznych i geometrycznych maszyn wirujących przy wykorzystaniu pomiarów wibrodiagnostycznych
  • Zapoznanie się z nowoczesnymi systemami diagnostyki ciągłej – zastosowanie, zalety
 2. Szkolenie przewidziane jest dla:
  • Pracowników służb utrzymania ruchu
 3. Terminy szkoleń:
  • zgodnie z zakresem i terminami szkoleń
 4. Czas szkolenia:
  • 2 dni
  • Zajęcia od 8:00 do 16:00
(M4) Laserowe osiowanie napędów

Osiowanie napędów metodą laserową na przykładzie napędu o mocy do 10kW ze sprzęgłem kłowym. Ćwiczenia obejmują korektę współosiowości napędu z dokładnością do 0,01 mm.

 1. Szczegółowy plan szkolenia:
  • Przeszkolenie z zakresu BHP na stanowisku osiowania
  • Wstępne pomiary prędkości drgań zespołu silnik-wentylator i kwalifikacja do osiowania
  • Osiowanie zespołu silnik-wentylator
  • Pomiary prędkości drgań zespołu silnik-wentylator po wykonaniu osiowania
  • Porównanie pomiarów wibrometrycznych wykonanych przed i po osiowaniu
  • Ocena skuteczności osiowania
 2. Szkolenie przewidziane jest dla:
  • Pracowników służb utrzymania ruchu
  • Pracowników firm serwisowych
 3. Terminy szkoleń:
  • zgodnie z zakresem i terminami szkoleń
 4. Czas szkolenia:
  • 1 dzień
  • Zajęcia od 8:00 do 16:00
(M5) Wyważanie dynamiczne

Wyważanie dynamiczne wentylatorów na przykładzie napędów o mocy do 10kW. Ćwiczenia obejmują wyważanie jedno- i dwupłaszczyznowe wirnika wentylatora oraz pomiary wibrometryczne w celu oceny stanu wentylatora.

 1. Szczegółowy plan szkolenia:
  • Przeszkolenie z zakresu BHP podczas wyważania wentylatora
  • Wyważanie jednopłaszczyznowe
   • Wstępne pomiary prędkości drgań wentylatora i kwalifikacja do wyważenia
   • Wyważanie wentylatora
   • Pomiary prędkości drgań wentylatora po wykonanym wyważeniu
   • Porównanie pomiarów wibrometrycznych wykonanych przed i po wyważeniu
   • Ocena skuteczności wyważenia
  • Wyważanie dwupłaszczyznowe
   • Wstępne pomiary prędkości drgań wentylatora i kwalifikacja do wyważenia
   • Wyważanie wentylatora
   • Pomiary prędkości drgań wentylatora po wykonanym wyważeniu
   • Porównanie pomiarów wibrometrycznych wykonanych przed i po wyważeniu
   • Ocena skuteczności wyważenia
 2. Szkolenie przewidziane jest dla:
  • Pracowników służb utrzymania ruchu
  • Pracowników firm serwisowych
 3. Terminy szkoleń:
  • zgodnie z zakresem i terminami szkoleń
 4. Czas szkolenia:
  • 1 dzień
  • Zajęcia od 8:00 do 16:00
(M6) Zaawansowana diagnostyka maszyn i urządzeń

Zaawansowane metody wykrywania i rozwiązywania typowych problemów eksploatacyjnych maszyn. Przedstawione na przykładzie napędu na którym następuje stopniowe diagnozowanie i usuwanie problemów mechanicznych oraz obserwacja wpływu kolejnych czynności na wyniki pomiarów.

 1. Szczegółowy plan szkolenia:
  • Wykrywanie usterek maszyny poprzez wykonanie pomiarów wibrodiagnostycznych, i analizy zebranych wyników
  • Naprawa maszyny na podstawie zebranych pomiarów wibrometrycznych
  • Doprowadzenie maszyny do pełnej sprawności poprzez usunięcie wykrytych usterek:
   • niewywaga wentylatora – wyważanie koła wentylatorowego
   • uszkodzenie łożyska w silniku – wymiana łożyska
   • niedosmarowanie łożysk wentylatora – dosmarowanie
   • niewyosiowanie zespołu silnik-wentylator – wyosiowanie zespołu
  • Sprawdzające pomiary wibrodiagnostyczne maszyny po usunięciu wykrytych usterek
  • Ocena wykonania naprawy maszyny i dopuszczenie jej do eksploatacji
 2. Szkolenie przewidziane jest dla:
  • Pracowników służb utrzymania ruchu
 3. Terminy szkoleń:
  • zgodnie z zakresem i terminami szkoleń
 4. Czas szkolenia:
  • 2 dni
  • Zajęcia od 8:00 do 16:00
(M7) Techniki smarowania

Niezbędna teoria związana z techniką smarowania, narzędziami i systemami smarowania oraz ćwiczenia  z oceny stanu środka smarnego przy użyciu metod warsztatowych oraz obliczanie dawki smaru.

 1. Szczegółowy plan szkolenia:
  • Zasady pobierania próbek smaru i oleju do badań
  • Badanie stanu smaru
  • Badanie stanu oleju
  • Wykrywanie wody w próbkach olejów i smarów
  • Dobór smaru i parametrów dosmarowywania w zależności od aplikacji
  • Zapoznanie się z systemami centralnego smarowania maszyn i urządzeń
 2. Szkolenie przewidziane jest dla:
  • Pracowników służb utrzymania ruchu
  • Pracowników firm serwisowych
 3. Terminy szkoleń:
  • zgodnie z zakresem i terminami szkoleń
 4. Czas szkolenia:
  • 1 dzień
  • Zajęcia od 8:00 do 16:00
(M8) Montaż łożysk wielkogabarytowych

Opcja 1) Montaż i demontaż łożysk baryłkowych wielkogabarytowych na przykładzie łożyska o masie 145 kg, średnicy otworu 180 mm i średnicy zewnętrznej 540 mm (24072 CCK30 W33) przy użyciu metod hydraulicznych. Ćwiczenia obejmują pełny cykl montażowy i demontażowy.  Szkolenie przewidziane dla min 4 osób (max 10 osób).

Opcja 2) Montaż i demontaż łożysk baryłkowych wielkogabarytowych na przykładzie łożyska o masie 470 kg, średnicy otworu 630 mm i średnicy zewnętrznej 920 mm przy użyciu metod hydraulicznych. Ćwiczenia obejmują pełny cykl montażowy i demontażowy. Szkolenie dla grupy max 8 osób.

 

Szczegółowy plan szkolenia:

 • Przeszkolenie z zakresu BHP podczas montażu i demontażu łożysk
 • Zapoznanie się z urządzeniami pomocniczymi do przeprowadzenia montażu (wciągnik, sprzęt hydrauliczny)
 • Przygotowanie łożysk i narzędzi do wykonania montażu
 • Pomiar luzu przed montażowego w łożysku
 • Wykonanie montażu łożyska metodą hydrauliczną z kontrolą redukcji luzu promieniowego.
 • Pomiar luzu w łożysku po jego zamontowaniu
 • Zabezpieczenie łożyska na wale po wykonanym montażu
 • Przygotowanie narzędzi i osprzętu do wykonania demontażu łożyska z wału
 • Demontaż łożyska metodą wtrysku olejowego
 • Podsumowanie szkolenia

Szkolenie przewidziane jest dla:

 • Pracowników służb utrzymania ruchu
 • Osób nadzorujących montaż łożysk w odpowiedzialnych aplikacjach

Terminy szkoleń:

zgodnie z zakresem i terminami szkoleń

Czas szkolenia: 1 dzień. Zajęcia od 8:00 do 16:00

 

(M10) Eksploatacja węzłów łożyskowych w przemysłowych maszynach wirujących

Eksploatacja węzłów łożyskowych w przemysłowych maszynach wirujących

Szkolenie obejmuje szereg ważnych zagadnień jak: budowa, oznaczenia łożysk tocznych: typowych i specjalnych. Montaż i demontaż łożysk z wykorzystaniem specjalnych narzędzi do obsługi łożysk. Techniki smarowania oraz środki smarujące. Podstawowe zagadnienia wibrodiagnostyki, badanie i analiza poziomu drgań i temperatury węzłów łożyskowych maszyn. Metody osiowania napędów maszyn. Omówienie podstaw teoretycznych oraz rozbudowane zajęcia praktyczne dla każdego uczestnika.

1. Szczegółowy plan szkolenia:

 • Oznaczenia i rodzaje łożysk tocznych
 • Szkolenie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Narzędzia do obsługi łożysk
 • Metody montażu i demontaż łożysk tocznych
 • Ćwiczenia praktyczne z zakresu montażu i demontażu łożysk z wykorzystaniem metod mechanicznych, termicznych i hydraulicznych.
 • Łożyska specjalne w maszynach wirujących (CARB, hybrydowe, energooszczędne …)
 • Techniki smarowania – środki smarujące, metody smarowania
 • Tuleje regeneracyjne
 • Nowoczesne metody wyznaczania parametrów montażowych, dawkowania smaru, doboru środków smarnych.
 • Podstawy diagnostyki (badanie poziomu drgań, temperatury, interpretacja pomiarów, termografia)
 • Ocena stanu technicznego maszyn z wykorzystaniem normy PN ISO 10816
 • Ocena stanu technicznego węzłów łożyskowych w maszynach wirujących na podstawie pomiarów obwiedni przyspieszenia drgań
 • Osiowanie napędów maszyn z użyciem narzędzi laserowych
 • Praktyczne zapoznanie się z przyrządami diagnostycznymi oraz ćwiczenia praktyczne z oceny stanu technicznego maszyn z użyciem prostych narzędzi diagnostycznych (pomiary prędkości drgań i obwiedni przyspieszenia przy pomocy piórka wibrometrycznego oraz analizatora drgań)

2. Terminy szkoleń:

 • zgodnie z zakresem i terminami szkoleń

3. Czas szkolenia:

 • 4 dni
 • Zajęcia od 8:00 do 16:00