Diagnostyka

Posiadamy wiedzę potrzebną do zapobiegania awariom maszyn, a dzięki wdrożeniu programów do prognozowanego i zapobiegawczego utrzymania ruchu umożliwia:

  • wyeliminowanie niebezpieczne awarii maszyn,
  • zmniejszenie kosztów utrzymania ruchu,
  • zmniejszenie całkowitych kosztów działalności,
  • zwiększenie wydajności zakładu.

Nasze układy nadzoru diagnostycznego maszyn ukierunkowane są na sygnały płynące z węzłów łożyskowych zespołów maszyn. Konieczne jest jak najczęstsze rozpoznawanie zmian stanu dynamicznego maszyn, stopnia zużycia, rodzaju i poziomu uszkodzeń po to, aby w przyszłości zapobiec ich skutkom i wcześniej podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze. Monitorowanie stanu dynamicznego węzłów łożyskowych umożliwia prowadzenie remontów uwarunkowanych stanem technicznym maszyny i zaniechanie remontów zapobiegawczych, uwarunkowanych czasem oraz remontów poawaryjnych.

Budujemy systemy zdalnego nadzoru i kontroli.