Usługi serwisowo – remontowe dla zakładów przemysłowych

Nasza wykwalifikowana grupa serwisowa z siedzibą w Ożarowie jest w stanie podjąć się następujących zadań:

 1. Remonty i naprawy zasobników węgla na elektrowniach węglowych,
 2. Rektyfikacja torowisk,
 3. Remonty na zakładach papierniczych:
  – remonty bębnów korujących,
  – remonty rębaków,
  – remonty transporterów,
  – remonty sortowników,
  – remonty myjki kłód.
 4. Wymiana izolacji – wymurówek w kotłach min.:
  – dysz OFA,
  – rur osłonowych,
  – dysz SSAP,
  – włazów, wzierników,
  – stropu zimnego i gorącego.
 5. Wymiana wykładzin żaroodpornych  w piecach obrotowych.

Poniżej przedstawiamy remontowane urządzenia na ciągu technologicznym w Cementowniach:

 1. Mosty rozsypujące,
  (rozprowadzenie surowca na składzie),
 2. Mosty wybierające – kubełkowe:
  – wymiana kubełek,
  – przegląd napędu,
  – przegląd łożysk,
  – przegląd kół jezdnych,
  – remont przenośnika odbierającego.
 3. Przenośnik taśmowy surowca do młyna.
 4. Ciąg technologiczny Młyna Surowca Młyn Surowca:
  – wymiana ról mielących – remont,
  – wymiana wykładziny misy,
  – wymiana przekładni,
  – remont elementów wewnątrz młyna,
  – remont separatora,
  Przenośniki zgrzebłowe, przenośniki taśmowe, wentylatory, przenośniki ślimakowe, rynny pneumatyczne,
 5. Dozownia i pyły zwrotne:
  Urządzenia dozujące mączkę do pieca:
  – przenośniki kubełkowe, wagi Fistera, przenośniki zgrzebłowe, przenośniki ślimakowe, wentylatory, podawacze celkowe, cyklony, rynnyFlux.
 6. Wypał klinkieru – izolacja żaroodporna:
  – cyklony, kalcynator, komora kurzowa.
 7. Młyn Węgla – kulowy:
  – remont wykładzin w młynie,
  – przegląd napędu,
  – przegląd panewek ślizgowych,
  – przegląd łożysk,
  – przegląd i naprawa podajników talerzowych,
 8. Suszarnia pyłu węglowego:
  – przegląd napędu,
  – przegląd uszczelnienia,
  – przegląd panewek ślizgowych,
  – remont wykładziny i przesypników.
 9. Przegląd i naprawa:
  – przenośników ślimakowych, przenośników kubełkowych, wentylatorów, zbiorników i wag Szenka,
 10. Młyny cementu – kulowe:
  Walczak młyna:
  – wymiana wykładziny walczaka, przegrody, dennicy wlotowej i wylotowej,
  – przegląd panewek i wymiana uszczelnienia,
  – przegląd dozimatu – podawacza taśmowego do młyna gipsu i klinkieru,
  – napęd młyna, przegląd, wymiana uszczelnień,
  – przegląd napędu pomocniczego,
  Urządzenia towarzyszące: przenośniki taśmowe, zgrzebłowe, płytowe, kubełkowe, ślimakowe, rynny pneumatyczne, zbiorniki – przegląd łożysk, rolek, płyt, napędów, przekładni, zesypów, klap,
 11. Młyn cementu ZS – rolowo-misowy:
  – przegląd walców mielących – wymiana wykładzin,
  – remont elementów wewnątrz młyna,
  – przegląd seperatora, przenośnika celkowego,
  – remont przenośników taśmowych, celkowych, ślimakowych, rynien pneumatycznych, dozimatów klinkieru i gipsu, klap, zbiorników.