Kontrola jakości w MARAT

kontrola jakości MARAT

Zapewnienie jakości produktów i usług to ważny element naszej strategii biznesowej. ‘Wielkie słowa’ można by powiedzieć, jednak bez właściwego podejścia do jakości nie można być poważnym partnerem dla klientów i ich potrzeb – mówi Jacek Godziek dział rozwoju Marat.

Nasz zakład dostarcza wiele produktów i usług zachowując wysoki poziom ich jakości. W procesie produkcji jakość jest nadzorowana już na stanowisku roboczym, gdzie znajdują się podstawowe narzędzia pomiarowe jak i zweryfikowana, dopuszczona przez konstruktorów i technologów dokumentacja wykonawcza. Ważną sprawą jest również to, że nasz zakład nie tylko produkuje wyroby nowe, ale remontuje i modernizuje rozwiązania działające, gdzie kontrola jakości jest wymagana na każdym etapie prac.

Nadzór jakości w produkcji to również kontrola w trakcie procesu produkcji, prowadzona pomiędzy operacjami przez pracowników działu kontroli jakości. Przed wysyłką gotowego produktu dział kontroli jakości dokonuje odbioru końcowego i przygotowuje wymagane dokumenty jakościowe.

Dział kontroli do sprawdzania stanu jakości używa wielu narzędzi pomiarowych. Z ich użyciem prowadzone są pomiary: geometryczne, twardości materiałów czy badania chropowatości powierzchni. Kontroli podlega również grubość powłok lakierniczych zabezpieczających gotowe części przed warunkami pracy.

Wszystkie narzędzia pomiarowe podlegają procesowi kalibracji w akredytowanych laboratoriach.

Pomiary geometryczne realizujemy z wykorzystaniem podstawowych narzędzi pomiarowych jak: mikrometry, suwmiarki, średnicówki, głębokościomierze i inne. Zaawansowane technologicznie narzędzia jak ramię pomiarowe pozwala na pomiar 3D skanuje całe elementy odtwarzając ich rzeczywistą geometrię. 

Szczególną grupą narzędzi i technik kontrolnych jest obszar połączeń spawanych. W tym zakresie korzystamy z zaawansowanych narzędzi jak: spoinomierz czy defektoskop. Jakość wykonanych połączeń weryfikujemy wykorzystując narzędzia i techniki badań: wizualnych (VT), penetracyjnych, magnetyczno – proszkowych (MT).

W przypadku wyczerpania możliwości korzystania z własnych narzędzi podejmujemy współpracę z innymi laboratoriami badawczymi, które wykonują badania: rentgenowskie, ultradźwiękowe.

W dziale jakości przygotowywane są takie dokumenty jak: karty pomiarowe, świadectwa jakości, dokumenty gwarancyjne, deklaracje zgodności, protokoły z badań NBT oraz prowadzone jest nadzór nad atestami materiałowymi.

Jakość produktów wytwarzanych w naszej firmie to również zagadnienia zarządzania jakością poprzez zintegrowany system zarządzania, uprawnienia i kompetencje udzielane przez jednostki notyfikowane. To zaprezentujemy w kolejnym naszym odcinku – zaznacza Jacek Godziek.