Marat z certyfikatem ECWRV

Firma Marat to polski producent i dostawca rozwiązań dla przemysłu. W ramach swojej działalności przedsiębiorstwo posiada kwalifikacje do spawania pojazdów szynowych, a od niedawna posiada także świadectwo zarejestrowane w ECWRV .

Jednym z kluczowych procesów technologicznych Grupy MARAT jest proces spawania. Wśród wielu certyfikatów i uprawnień, zakład legitymuje się także świadectwem kwalifikacji wg normy PN-EN 15085 uprawniającym do spawania pojazdów szynowych. Świadectwo zarejestrowane zostało w ECWRV (European Committee for Welding of Railway Vehicles).

Aby utrzymać najwyższy poziom świadczonych usług, proces wytwarzania podlega bieżącej ocenie przez personel nadzoru spawalniczego oraz spawaczy. W ramach posiadanych uprawnień produkcja odbywa się z zastosowaniem metody spawania 135, stali z grupy 1 wg normy ISO 15608. Wytwarzanie jest poddawane bieżącej walidacji i kontroli z zastosowaniem badań NDT (VT, PT, MT oraz UT) oraz pomiarom geometrycznym przy zastosowaniu profesjonalnego ramienia pomiarowego wyposażonego w skaner 3D. Ważnym czynnikiem w ramach procesu produkcji jest odpowiednia dokumentacja produkcyjna wynikająca z normy PN-EN 15085 na którą składają się między innymi takie elementy jak: plany spawania, plany kontroli i badań, WPS, WPQR czy zapisy potwierdzające stosowne etapy kontroli. Dzięki własnej komórce Działu Nadzoru Spawalniczego i Kontroli Jakości spółka zapewnia klientom
w ramach realizacji zleceń opracowanie pełnej dokumentacji produkcyjno-jakościowej.  

Marat współpracuje od wielu lat z klientami z branży kolejowej, a od niedawna firma stała się jeszcze stabilniejszym i poważniejszym partnerem biznesowym dzięki uzyskanym certyfikatom.